BITE SIZE : รู้จักกองทุน TESG ลงทุนหุ้น-บอนด์ยั่งยืน ลดหย่อนภาษี

Prachachat BITE SIZE
โดย พฤฒินันท์ สุดประเสริฐ

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน หรือ TESG (Thailand ESG Fund) กองทุนลดหย่อนภาษีน้องใหม่ ที่เพิ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อต้นสัปดาห์ทีผ่านมา และเป็นกองทุนน้องใหม่ที่ออกมาในวันที่ตลาดหุ้นไทย อยู่ในภาวะปรับตัวลดลง

แล้วกองทุนน้องใหม่ตัวนี้ รายละเอียด เงื่อนไขการลงทุนเป็นยังไง ช่วยลดหย่อนภาษีได้มากเท่าไร

Prachachat BITE SIZE สรุปให้ฟัง

กองทุน TESG เน้นลงทุนไทย โฟกัส “ความยั่งยืน”

กองทุน TESG หรือกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thailand ESG Fund) เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการออมระยะยาว และให้สิทธิลดหย่อนภาษี คล้ายกับกองทุน LTF, SSF, RMF ที่คุ้นเคยกัน แต่กองทุน TESG นี้ จุดโฟกัสในการลงทุน คือ ลงทุนในหุ้นไทย-ตราสารหนี้ไทย ที่มุ่งเน้นด้านความยั่งยืนเป็นหลัก

แล้วหุ้นหรือตราสารหนี้แบบไหน ที่กองทุน TESG จะลงทุน

ถ้าเป็นหุ้น คือ บริษัทที่อยู่ในกระดานของ SET และ mai ที่ผ่านการประเมินเรื่องการส่งเสริมความยั่งยืน หรือ SET ESG Ratings ซึ่งปัจจุบันมี 193 บริษัท มี Market Cap. ในตลาด มากถึง 72% ของตลาดหุ้น SET และ mai รวมกัน หรือเป็นตัวเลขที่ 13 ล้านล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566)

ส่วนตราสารหนี้ จะเป็นตราสารหนี้ที่มีวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม และเรื่องการพัฒนาสังคม อาจจะโฟกัสเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือโฟกัสทั้งคู่ในตราสารหนี้ชุดเดียวกันก็ได้

สำหรับรูปแบบการลงทุนในกองทุน TESG นั้น จะขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละ บลจ.เอง ว่าจะจัดสัดส่วนลงทุน เน้นหุ้นหรือตราสารหนี้มากกว่ากัน

ลดหย่อนภาษีเพิ่ม 1 แสนบาท

สำหรับกองทุน TESG ที่จะออกมาใหม่นี้ สามารถลดหย่อนภาษีได้ 30% ของรายได้ เช่นเดียวกับการซื้อกองทุน SSF-RMF และลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 1 แสนบาท แต่การซื้อกองทุน TESG จะแยกวงเงินลดหย่อนภาษีออกจากกองทุนอื่น ๆ ทั้ง SSF, RMF, กองทุนบำนาญต่าง ๆ และประกันชีวิตแบบบำนาญ ซึ่งสามารถลดหย่อนภาษีได้ รวมกันสูงสุด 5 แสนบาท

ส่วนเงื่อนไขการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี คือ ต้องลงทุนในกองทุนดังกล่าว เป็นเวลา 8 ปีขึ้นไป แบบวันชนวัน ซื้อวันไหน นับไปอีก 8 ปีข้างหน้า ถึงจะขายได้ สามารถซื้อได้ไม่กำหนดขั้นต่ำ และไม่บังคับซื้อต่อเนื่องทุกปี โดยระยะเวลาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการซื้อกองทุน TESG จะสามารถใช้ได้ภายในปี 2566 จนถึงปี 2575

ส่วนกองทุน SSF ที่หลายคนคุ้นเคยในตอนนี้ จะยังสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ถึงปี 2567

บลจ.เตรียมพร้อมเสนอขายกองทุน TESG

สำหรับความพร้อมในการขายกองทุน TESG สำนักงาน ก.ล.ต. มีการยกร่างประกาศหลักเกณฑ์กองทุน TESG แล้ว และคาดว่าจะนำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาประมาณต้นเดือนธันวาคม 2566 โดยในระหว่างนี้เปิดให้แต่ละ บลจ.สามารถส่งร่างเอกสารจัดตั้งกองทุน TESG ให้ ก.ล.ต.พิจารณาล่วงหน้าได้ เพื่อเตรียมพร้อมเสนอขายกองทุนรวมดังกล่าวให้ผู้ลงทุน

และภายหลังประกาศมีผลบังคับใช้ ก.ล.ต.จะสามารถอนุมัติจัดตั้งกองทุน TESG ได้ภายในต้นเดือนธันวาคม 2566 เช่นกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวในปีภาษี 2566 ได้

โดยสิ่งสำคัญที่ต้องมีในกองทุน TESG คือ การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) เพื่อที่ผู้ลงทุนจะได้รับข้อมูลที่เพียงพอประกอบการตัดสินใจลงทุน และลดความเสี่ยงด้านการฟอกเขียว (Greenwashing)

ต้องรอดูกันต่อไปว่า กองทุน TESG จากแต่ละ บลจ. ที่จะออกขายหลังจากประกาศหลักเกณฑ์อย่างเป็นทางการแล้ว จะเป็นอย่างไร และจะดึงดูดเม็ดเงินได้มากขนาดไหน


ติดตาม Prachachat BITE SIZE EP.30 ได้ที่ https://youtu.be/KHyvyKbGudA