จับตา 3 ตัวเต็งเลขาธิการ กบข. ปลัดคลังนั่งหัวโต๊ะเคาะชื่อเย็นนี้ (22 ธ.ค.)

ทรงพล-ศรพล-แมน

ปลัดกระทรวงการคลัง ประชุมบอร์ด กบข. ลงมติเลือกเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการคนใหม่ จับตัวเต็ง 3 คน “ทรงพล-ศรพล-แมน” เย็นนี้ (22 ธ.ค.) รู้ผล

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 รายงานจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ช่วงเย็นวันนี้ (22 ธ.ค.) จะมีการประชุมคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ที่มีนายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน โดยมีวาระสำคัญที่ต้องพิจารณา ก็คือ การคัดเลือกเลขาธิการ กบข. คนใหม่ แทน ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการ กบข. ที่จะอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในสิ้นปี 2566 นี้

โดยผู้ที่เป็นตัวเต็งจะได้รับการคัดเลือกมีด้วยกัน 3 ราย คนแรก คือ นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) ที่กระแสค่อนข้างมาแรง คนที่สอง ได้แก่ ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร และ หัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ นายแมน ชุติชูเดช รองเลขาธิการ กลุ่มงานกลยุทธ์ลงทุนและบริหารผู้จัดการกองทุน


ทั้งนี้ สำหรับตำแหน่งเลขาธิการ กบข. จะมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 4 ปี นับแต่วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร
นายแมน ชุติชูเดช