ปรมาภรณ์ ลูกสาวหมอเสริฐ ทุ่มเงินเกือบพันล้าน ซื้อบิ๊กลอต หุ้น BDMS

BDMS

“ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ” ลูกสาวหมอเสริฐ ทุ่มเงิน 997.50 ล้านบาท ซื้อบิ๊กลอตหุ้น BDMS จำนวน 38 ล้านหุ้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 3

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59) โดยนางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)

พบว่าได้ทำรายการซื้อบิ๊กลอตหุ้น BDMS ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2566 จำนวนทั้งสิ้น 38 ล้านหุ้น ที่ราคาเฉลี่ย 26.25 บาท/หุ้น คิดเป็นเงินลงทุนรวม 997.50 ล้านบาท

ทั้งนี้ อ้างอิงข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ วันที่ 13 ก.ย. 2566 พบว่านางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ถือหุ้น BDMS รวมจำนวน 823.88 ล้านหุ้น สัดส่วน 5.18% เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับที่ 3

สำหรับ BDMS เป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ของประเทศ โดยมีโรงพยาบาลเครือข่ายในไทยและกัมพูชา ดำเนินการภายใต้ชื่อโรงพยาบาล 6 กลุ่มคือ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบี เอ็น เอช กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล และกลุ่มโรงพยาบาลรอยัล

นอกจากนี้ เครือข่ายของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ยังรวมถึงธุรกิจที่ให้การสนับสนุนด้านการแพทย์ ได้แก่ ธุรกิจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ธุรกิจผลิตยา และธุรกิจผลิตน้ำเกลือ เป็นต้น

ปรมาภรณ์ ลูกสาวหมอเสริฐ ทุ่มเงินพันล้าน ซื้อบิ๊กลอตหุ้น BDMS


BDMS-ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก