จับตาคลังหนุนเลิก ดิวตี้ฟรี ดันไทยเป็น HUB ท่องเที่ยว-ใช้จ่าย ลดภาษีไวน์-สุราชุมชน

ดิวตี้ฟรี

กระทรวงการคลังเตรียมเปิดแถลงมาตรการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการใช้จ่าย” ช่วงบ่ายวันนี้ (2 ม.ค. 67)  คาดเตรียมยกเลิกดิวตี้ฟรีขาเข้า และปรับโครงสร้างภาษีเครื่องดื่ม

วันที่ 2 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง แจ้งว่าวันนี้เวลา 15.00 น. นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง จะแถลงข่าว  “มาตรการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการใช้จ่าย”  ซึ่งกระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  (ครม.) ในวันนี้

โดยมาตรการดังกล่าวจะพิจารณาออกประกาศการยกเลิกการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับร้านค้าปลอดอากรขาเข้า (ดิวตี้ฟรี) ทุกสนามบิน


เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ หรือคนไทยที่เดินทางกลับเข้ามาในประเทศเกิดการจับจ่ายซื้อของภายในประเทศมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการพิจารณาปรับโครงสร้างภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงสุราชุมชน