SCBX แต่งตั้ง “ดร.อารักษ์” นั่งซีอีโอ DataX “บุญทิพย์” ซีอีโอ InnovestX

SCBX แต่งตั้ง

SCBX ปรับทัพผู้บริหารระดับสูง 2 บริษัทในเครือ แต่งตั้ง “ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์” นั่งเก้าอี้ซีอีโอ DataX ขึ้นแท่นประธานบอร์ด InnovestX พร้อมตั้ง “บุญทิพย์ กฤตชัยกุล” นั่งเก้าอี้ซีอีโอ InnovestX

วันที่ 4 มกราคม 2567 บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX รายงานว่า กลุ่ม SCBX ได้ประกาศปรับทัพผู้บริหารระดับสูง 2 บริษัทในเครือ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 โดยแต่งตั้ง ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เดต้า เอกซ์ จำกัด (DataX) นอกเหนือจากการดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCBX) เพื่อรับภารกิจสำคัญในการวางรากฐานและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่ม SCBX ในระยะยาว ผ่านการใช้ประโยชน์จาก big data, data science และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

สอดรับยุทธศาสตร์องค์กร มุ่งสู่การเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำระดับภูมิภาค ภายใต้ AI-First Organization เป็นเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนและเปลี่ยนผ่านเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับกลุ่ม SCBX ในระยะยาว

นอกจากนี้ ได้มีการแต่งตั้ง ดร.อารักษ์เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของ บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (InnovestX) และแต่งตั้งนางบุญทิพย์ กฤตชัยกุล เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร InnovestX เพื่อรับภารกิจสำคัญสานต่อเป้าหมายในการขับเคลื่อนธุรกิจหลักทรัพย์

ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจเรือธงด้านการเงินการลงทุนของกลุ่ม SCBX เพื่อก้าวสู่ผู้นำด้านการลงทุนหลักทรัพย์และบริการสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างครบวงจรของอาเซียน พร้อมวางรากฐานนวัตกรรมทางการเงินการลงทุนแห่งอนาคตให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสร้างโอกาสในการลงทุนทางเลือกรูปแบบใหม่ ๆ โดยมุ่งหวังให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

สำหรับ ดร.อารักษ์ร่วมงานกับกลุ่ม SCBX รวมระยะเวลามากว่า 14 ปี เป็นผู้มีความพร้อมด้านองค์ความรู้ทั้งด้านการธนาคาร โดยเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ อีกทั้งยังมีประสบการณ์และเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนสำคัญในการร่วมบุกเบิกด้าน data ให้กับธนาคารในฐานะ Chief Data Officer

นอกจากนี้ยังมีความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เมื่อองค์กรได้ปรับโครงสร้างให้ SCBX ขึ้นเป็นบริษัทแม่ ดร.อารักษ์ ในฐานะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้าน R&D ของกลุ่ม SCBX ที่มุ่งโฟกัสเรื่องของการพัฒนาด้าน AI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับองค์กร


นางบุญทิพย์คร่ำหวอดในแวดวงตลาดทุนของไทยมากว่า 37 ปี ตั้งแต่ครั้งที่ตลาดหุ้นของประเทศยังเป็นระบบเคาะกระดาน และได้พัฒนามาถึงยุคดิจิทัลในปัจจุบัน นางบุญทิพย์เป็นผู้ที่มีความสามารถ มากไปด้วยประสบการณ์ โดยได้ร่วมงานกับกลุ่ม SCBX ในธุรกิจหลักทรัพย์ตั้งแต่ครั้งที่ยังอยู่ภายใต้ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) จวบจนกระทั่งเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในปัจจุบัน รวมระยะเวลามากกว่า 20 ปี