ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ 6 สัปดาห์ 1.18 แสนราย มูลหนี้ 7.7 พันล้าน

หนี้

ปลัดมท. เผยผลลงทะเบียนหนี้นอกระบบ สรุปลงทะเบียนหนี้นอกระบบเข้าสู่สัปดาห์ที่ 6 ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 118,561 ราย มูลหนี้ 7,769 ล้านบาท ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 1,577 ราย เช็คจังหวัดไหนลงทะเบียนมากสุด-น้อยสุด 5 อันดับแรก

วันที่ 6 มกราคม 2567 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นวันที่ 36 ซึ่งเข้าสู่สัปดาห์ที่ 6 นับตั้งแต่เปิดลงทะเบียนเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นมา โดยจากข้อมูลของสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เมื่อเวลา 15.30 น. มีมูลหนี้รวม 7,769.498 ล้านบาท ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 118,561 ราย

โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 102,323 ราย และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 16,238 ราย รวมจำนวนเจ้าหนี้ 88,281 ราย

จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่

1.กรุงเทพมหานคร ยังคงมากที่สุด มีผู้ลงทะเบียน 7,398 ราย เจ้าหนี้ 6,483 ราย มูลหนี้ 689.345 ล้านบาท

2.จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน 4,996 ราย เจ้าหนี้ 4,338 ราย มูลหนี้ 326.494 ล้านบาท

3.จังหวัดสงขลา มีผู้ลงทะเบียน 4,598 ราย เจ้าหนี้ 3,426 ราย มูลหนี้ 296.570 ล้านบาท

4.จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน 4,517 ราย เจ้าหนี้ 2,935 ราย มูลหนี้ 344.558 ล้านบาท

5.จังหวัดขอนแก่น มีผู้ลงทะเบียน 3,154 ราย เจ้าหนี้ 2,616 ราย มูลหนี้ 242.208 ล้านบาท

จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่

1.จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียน 176 ราย เจ้าหนี้ 145 ราย มูลหนี้ 9.338 ล้านบาท

2.จังหวัดระนอง มีผู้ลงทะเบียน 243 ราย เจ้าหนี้ 167 ราย มูลหนี้ 17.696 ล้านบาท

3.จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ลงทะเบียน 316 ราย เจ้าหนี้ 226 ราย มูลหนี้ 10.051 ล้านบาท

4.จังหวัดตราด มีผู้ลงทะเบียน 395 ราย เจ้าหนี้ 287 ราย มูลหนี้ 17.226 ล้านบาท

5.จังหวัดสิงห์บุรี มีผู้ลงทะเบียน 428 ราย เจ้าหนี้ 286 ราย มูลหนี้ 20.820 ล้านบาท

ปลัดมหาดไทย กล่าวว่า สำหรับข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศ พบว่ามีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 4,949 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 1,577 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 362.759 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 193.071 ล้านบาท มูลหนี้ลดลง 169.688 ล้านบาท ซึ่งจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุดยังคงเป็นจังหวัดนครสวรรค์

โดยมีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 1,162 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 50 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 91.119 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 3.431 ล้านบาท ทำให้มูลหนี้ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดลดลงมากถึง 87.688 ล้านบาท สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือกระทั่งไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งสำนวนแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่ ซึ่งในขณะนี้ทั่วประเทศมีการดำเนินคดีไปแล้ว 32 ราย

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่ออีกว่า กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ต้องประสบพบกับปัญหาหนี้นอกระบบด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจตามนโยบายของรัฐบาล โดยดำเนินการรับลงทะเบียนควบคู่การไกล่เกลี่ย และการดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยไม่มีละเว้น

ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ debt.dopa.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถมาลงทะเบียนด้วยตัวเองที่หน่วยงานราชการ คือ ที่ว่าการอำเภอ ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ และสำนักงานเขต 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร.1567 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่.

ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ


ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ