อินทรประกันภัย ผู้ถือหุ้นไฟเขียว ขายที่ดิน-ตึก 6 ชั้น ย่านถนนศรีอยุธยา

INSURE
ภาพจากเว็บไซต์ อินทรประกันภัย

อินทรประกันภัย ผู้ถือหุ้นไฟเขียว ขายที่ดิน-ตึก 6 ชั้น ย่านถนนศรีอยุธยา ให้ธุรกิจในเครือ พร้อมย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ไปอยู่อาคาร “ไทยกรุ๊ป”

วันที่ 13 มกราคม 2567 บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด(มหาชน) หรือ INSURE หนึ่งในบริษัทประกันวินาศภัยของกลุ่มเจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- EGM) และได้ดำเนินการถ่ายทอดการประชุมจาก ห้องประชุม ชั้น 12A อาคารไทยกรุ๊ป เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวม จำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 8,828,620 หุ้น คิดเป็น 88.2862% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 10,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย โดยที่ประชุมได้มีมติสำคัญคือ

อนุมัติให้บริษัทจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์รอการจำหน่าย ให้กับ บริษัท ศรัทธาทรัพย์ 2 จำกัด ซึ่งเป็นธุรกรรมกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน

หลังจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 อนุมัติให้นำเสนอต่อประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

สำหรับรายการดังกล่าวคือ ที่ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 3017 เนื้อที่ 168 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 364/29 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารสูง 6 ชั้น (ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง) เสนอขายให้กับบริษัท ศรัทธาทรัพย์ 2 จํากัด ในราคา 121.91 ล้านบาท

โดย INSURE ประกาศย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป โดยไปอยู่ที่ 315 อาคารไทยกรุ๊ป ชั้น 3-4 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร.0-2631-1314 ศูนย์ดูแลลูกค้า โทร.0-2636-5656


อนึ่ง INSURE เป็นบริษัทประกันวินาศภัยในเครือธุรกิจการเงินและประกันภัย ของเจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี โดยถือหุ้นใหญ่ผ่านบริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำกัด (RDD) สัดส่วน 75.06% ซึ่งทาง RDD เป็นบริษัทย่อยของ บมจ.ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (TGH) โฮลดิ้งคอมปะนีที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย และธุรกิจการเงิน (ลีสซิ่งและสินเชื่อองค์กร) โดยมีบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งก่อให้เกิดกำไรหลัก