ครม.ไฟเขียวตั้งประธานบอร์ด ธอส. คนใหม่ มีผลทันที

อัครุตม์ สนธยานนท์
อัครุตม์ สนธยานนท์

ครม. แต่งตั้ง “อัครุตม์ สนธยานนท์” รองปลัดกระทรวงการคลัง นั่งเก้าอี้ประธานกรรมการบอร์ด ธอส. คนใหม่ มีผลทันที

วันที่ 31 มกราคม 2567 รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วานนี้ (30 ม.ค.) มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) แทนตำแหน่งที่ว่าง

โดยแต่งตั้ง นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ แทนนายพชร อนันตศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) และแต่งตั้งนายธะเรศ โปษยานนท์ เป็นกรรมการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง


ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. 2567 เป็นต้นไป และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือกรรมการ