แบงก์แก้เกมค่าฟีชะลอ เจาะลูกค้ากลุ่มมั่งคั่ง ปั๊มรายได้ปี’67

ค่าธรรมเนียม

หลายปีที่ผ่านมา รายได้ค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์ค่อนข้างชะลอตัวต่อเนื่อง หลังจากมี “พร้อมเพย์” ขณะที่ล่าสุดในปี 2566 ภาวะตลาดทุนที่ไม่ดี ส่งผลกระทบต่อค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตลาดทุน ทำให้การเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียมในภาพรวมออกมาชะลอตัวลง

รายได้บัตรเครดิตหนุนเติบโต

สำหรับทิศทางในปี 2567 “กาญจนา โชคไพศาลศิลป์” ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด กล่าวว่า ประเมินการเติบโตในปีนี้ยังคงจำกัดอยู่ในกรอบ 1.5-2.2% ต่อปี หรือราว 1.82-1.84 แสนล้านบาท จากปี 2566 ขยายตัวอยู่ที่ 1.2% หรือราว 1.79 แสนล้านบาท สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ทำให้รายได้ค่าธรรมเนียมหลายส่วนชะลอตัวตาม

“หากดูไส้ใน รายได้ค่าธรรมเนียมในปี 2567 คาดว่ารายได้จากค่าธรรมเนียมจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต จะเป็นตัวที่ผลักดันการเติบโตในปีนี้ แม้ว่าในปี 2566 ไม่ได้ขยายตัวมากนักตามสินเชื่อบัตรเครดิตที่ขยายตัวเพียง 2% โดยรายได้จากบัตรเครดิตมีสัดส่วนราว 26.3% ของรายได้ค่าธรรมเนียมโดยรวม ณ สิ้นปี 2566 เป็นการทยอยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปี 2565 มีสัดส่วนราว 22.2% เมื่อเทียบในปี 2563-2564 มีสัดส่วนต่ำกว่า 20%”

จับตาค่าฟีหุ้นกู้ชะลอ

“กาญจนา” กล่าวว่า ขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมในส่วนอื่น เช่น การรับสินค้าและบริการ การออกและจัดจำหน่ายตราสารหนี้ นายหน้า เป็นตัวสะท้อนตามภาวะตลาดหุ้นกู้ที่ยังคงมีความผันผวน โดยเห็นสัญญาณรายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับหุ้นกู้ชะลอลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 จากเดิมที่ครึ่งแรกของปียังคงขยายตัวได้ดี ส่งผลให้โดยรวมทั้งปี 2566 ติดลบเมื่อ

“รายได้ค่าธรรมเนียมปีก่อนปิดที่ 1.2% ชะลอตัวลงจากปี 2565 ที่เติบโต 1.5% ถือเป็นการเติบโตในอัตราที่ชะลอตัวลงตามเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงในช่วงไตรมาส 2-4 ปี 2566 ซึ่งค่าฟีที่โตจะเป็นเรื่องบัตรเครดิต แต่ก็โตชะลอเหมือนกัน ส่วนที่เหลือติดลบ เช่น การโอนเงินที่ลดลงเรื่อย ๆ ค่าฟีเกี่ยวกับ
หุ้นกู้เดิมครึ่งปีแรกค่อนข้างดี แต่ครึ่งหลังของปีไม่ดี ทำให้ทั้งปีติดลบ สอดคล้องตามภาวะการออกหุ้นกู้ที่ออกน้อยลง โดยภาพแม้จะเห็นการเติบโตในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา แต่ในอัตราชะลอตัวลงและต่ำกว่าช่วงโควิด”

Advertisment

“ทิสโก้” ขยายฐานลูกค้าเวลท์

ขณะที่ “ศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ กล่าวว่า กลุ่มทิสโก้ยังคงตั้งเป้าสัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมในปี 2567 อยู่ที่ 30-35% ของรายได้ทั้งหมด และรายได้จากดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) อยู่ที่ 65-70% โดยรายได้ค่าธรรมเนียมของทิสโก้จะมาจากธุรกิจ 3 ส่วนหลัก คือ ธนาคารทิสโก้ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด และบริษัทจัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

โดยในปีนี้ ธนาคารมีแผนขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยขยายฐานผลิตภัณฑ์และต่อยอดรายได้ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพิ่มขึ้น โดยจะมุ่งขยายฐานลูกค้าในกลุ่มลูกค้าที่มีเงินฝากและลงทุน (AUM) กับธนาคารตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งปรับจากเดิมที่อยู่ 5 ล้านบาท ทั้งนี้ ธนาคารจะช่วยวางแผนและเป็น
ที่ปรึกษาให้กับลูกค้าในการวางแผนทางการเงิน และลงทุนตามความเสี่ยง

กราฟฟิก ค่าธรรมเนียม

รวมถึงการวางแผนเกษียณ ส่งผลให้รายได้ค่าธรรมเนียมจะเกิดขึ้น ทั้งในส่วนของการขายประกันผ่านช่องทางธนาคาร (แบงก์แอสชัวรันซ์) ค่าธรรมเนียมจากกองทุนรวม และบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) เป็นต้น

Advertisment

เกณฑ์ปล่อยกู้ใหม่กระทบน้อย

อย่างไรก็ดี ในส่วนของผลกระทบจากเกณฑ์การปล่อยสินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) ต่อรายได้ค่าธรรมเนียมนั้น “ศักดิ์ชัย” กล่าวว่า ผลกระทบค่อนข้างน้อย เนื่องจากธนาคารได้มีการเรียกเก็บตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง และเป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนด เช่น ค่าธรรมเนียมผิดนัดชำระ ค่าธรรมเนียมการติดตามทวงถามหนี้ หรือเบี้ยปรับ เช่น ธปท.กำหนดครั้งละไม่เกิน 50 บาท เป็นต้น

“รายได้ค่าธรรมเนียมยังมาจาก 3 ตัวหลัก ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 30-35% ในฝั่งธนาคารจะเป็นเรื่องของแบงก์แอสชัวรันซ์ มีการจัดการกองทุน การบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็นอันดับหนึ่งรวม 13 ราย และโบรกเกอร์ อย่างไรก็ดี รายได้จะสอดคล้องกับภาวะตลาดเช่นกัน แต่ปีนี้เราจะขยายฐานลูกค้าเงินฝากกลุ่ม 1 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยในเรื่องการสร้างรายได้ค่าธรรมเนียมให้เรามากขึ้น”

“กรุงศรี” หวังรายได้ต่างประเทศ

ฟาก “ดวงดาว วงค์พนิตกฤต” ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า คาดว่าการเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียมของกรุงศรี จะอยู่ที่ระดับ High-single Digit โดยการเติบโตส่วนใหญ่จะมาจากสินเชื่อของบริษัทลูกในต่างประเทศที่กระจายอยู่ใน 5 ประเทศในอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา และ สปป.ลาว ซึ่งมีลูกค้ากว่า 17 ล้านราย ขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมในประเทศคาดว่าจะทรงตัว (Flat) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

“รายได้ค่าธรรมเนียมส่วนใหญ่จะมาจากบริษัทลูกในต่างประเทศ ส่วนในประเทศคาดว่าจะ Flat สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจตามหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อ Responsible Lending ของ ธปท. รวมถึงการให้ความช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มเปราะบางต่อเนื่อง”

กสิกรไทยเจาะกลุ่มลูกค้ามั่งคั่ง

ด้านธนาคารกสิกรไทย ได้ประกาศเป้าหมายทางการเงินปี 2567 โดยตั้งเป้ารายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ (Net Fee Income Growth) เติบโตที่ Mid to High-single Digit ผ่านการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับลูกค้า ในขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมรับจากการทำธุรกรรมลดลงจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง

ดูแล้วในปี 2567 นี้ แบงก์ก็คงพยายามหาทางปั๊มรายได้จากค่าธรรมเนียมในหลาย ๆ ทาง โดยเฉพาะการเน้นไปกลุ่มที่มีกำลังซื้อ กลุ่มลูกค้ามั่งคั่ง เพื่อรักษาการเติบโตของกำไรในช่วงที่ดอกเบี้ยกำลังจะกลับเป็นขาลงนั่นเอง