ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดซื้อขาย DR “STEG19” อ้างอิงหุ้น ST Engineering ของสิงคโปร์ เทรด 19 ก.พ.นี้

เทรนด์หุ้นไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหลักทรัพย์ DR อ้างอิงหุ้น ST Engineering บริษัทนวัตกรรมชั้นนำของสิงคโปร์ เริ่มซื้อขาย 19 ก.พ. 2567 นี้ ใช้ชื่อย่อ “STEG19”

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งว่า หลักทรัพย์ DR “STEG19” ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นสามัญของ Singapore Technologies Engineering Ltd. หรือ ST Engineering Ltd. บริษัทวิศวกรรมเทคโนโลยีด้านอากาศยานและระบบป้องกันทางไซเบอร์ รวมถึงระบบสมาร์ทซิตี้ และดาวเทียม ของประเทศสิงคโปร์ เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ DR ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือโครงการ “Thailand-Singapore DR Linkage” ระหว่างตลาดหลักทรัพย์ไทยและสิงคโปร์ ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) หยวนต้า

สำหรับ DR เป็นตราสารที่ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์เสมือนการถือครองหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินบาท

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด DR “STEG19” ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th หรือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์คือ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด www.yuanta.co.th หรือศึกษาผลิตภัณฑ์ DR เพิ่มเติมได้ที่ www.setinvestnow.com/th/dr