ธปท.เร่งตรวจสอบโจรกรรม “Bin Attack” ย้ำแบงก์ต้องเด็ดขาด “พนักงานขายข้อมูล”

สุวรรณี เจษฎาศักดิ์
สุวรรณี เจษฎาศักดิ์

ธปท.เร่งตรวจสอบการโจมตี “Bin Attack” ชี้หากพบระบบธนาคารบกพร่องแบงก์ต้องรับผิดชอบ ด้านกรณีพนักงานขายข้อมูลอยู่ระหว่างตรวจสอบการรั่วไหลของข้อมูล ย้ำธนาคารต้องจัดการเด็ดขาดหากพบทุจริต 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวสุวรรณี เจษฎาศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า สำหรับกรณีการโจรกรรมข้อมูลผ่านวิธี Bin Attack ที่เกิดขึ้นเมื่อค่ำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ตอนนี้ ธปท.อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

ซึ่งหากพบว่าเป็นการบกพร่องของระบบธนาคาร ธนาคารจะต้องเป็นผู้ดูแล อย่างไรก็ดี การพัฒนาทางด้านระบบไอที และระบบการป้องกันการทุจริต (Fraud) ของระบบธนาคารมีการพัฒนาต่อเนื่อง ซึ่งหากพบว่ามีจุดโหว่ตรงไหนจะรีบเร่งดำเนินการ เนื่องจากภัยไซเบอร์ก็มีการพัฒนาเช่นเดียวกัน

“เคสกรณีการโจมตีผ่านวิธีการ Bin Attack คล้ายกับที่เกิดขึ้นในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งตอนนี้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งตรวจสอบและดำเนินการติดตามอย่างใกล้ชิด”

นางสาวสุวรรณีกล่าวว่า ส่วนกรณีที่มีพนักงานสินเชื่อของธนาคารขายข้อมูลลูกค้านั้น ปัจจุบันธนาคารกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งหากพิจารณาจะแยกเป็น 2 กรณีคือ 1.ข้อมูลที่หลุดเป็นการหลุดจากระบบธนาคารหรือไม่ เนื่องจากโดยปกติข้อมูลลูกค้าจะได้รับการดูแลป้องกันสูงสุด มีการกำหนดสิทธิผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูล จึงต้องมีการตรวจสอบร่วมกับธนาคารว่าสิ่งที่รั่วเกิดจากสาเหตุใด

และ 2.การรั่วไหลเกิดจากพนักงานทุจริต เป็นการจดชื่อและข้อมูลของลูกค้าจากการไปออกงานนอกสถานที่หรือตามการออกบูท ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารได้ดำเนินการไปแล้วส่วนหนึ่ง โดยให้ออกจากงานและดำเนินคดีทางกฎหมาย

“ธปท.ได้เข้าไปดูว่าข้อมูลที่หลุดมาจากระบบบกพร่องหรือไม่ หากเป็นการบกพร่องของระบบอันนี้ธนาคารจะต้องรับผิดชอบเต็ม ๆ แต่หากเกิดจากพนักงานที่ตั้งใจเข้ามาทุจริต จะต้องดูว่าธนาคารจะดำเนินการอย่างไร แต่จะต้องมีการจัดการและมีบทลงโทษเด็ดขาด เพื่อให้เห็นว่าทำแล้วได้ไม่คุ้มเสีย และเป็นคดีร้ายแรง”