ธนารักษ์ นำร่อง มอบสัญญาเช่าให้ชาวอุดรฯ ใช้ประโยชน์ที่ดินกองทัพ

เศรษฐา ทวีสิน

กรมธนารักษ์มอบสัญญาเช่าตามโครงการ “ธนารักษ์เอื้อราษฎร์” แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินให้กับประชาชนชาวอุดรธานีใช้ประโยชน์จากที่ดินกองทัพ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ์ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ โดยการรับรองสิทธิด้วยการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุภายใต้โครงการ “ธนารักษ์เอื้อราษฎร์” โดยดำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุในกรณีที่ผู้ครอบครองไม่โต้แย้งกรรมสิทธิ์และครอบครองทำประโยชน์อยู่ก่อนวันที่ 4 ตุลาคม 2546 และในปี 2567

กรมธนารักษ์ได้ร่วมกับกองทัพบก เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุในความครอบครองดูแลใช้ประโยชน์ของกองทัพบกให้เกิดประโยชน์สูงสุด มุ่งเน้นให้การแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์

โดยได้คัดเลือกที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อด. 1816 ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งใช้ประโยชน์ในราชการของกองทัพบก (มณฑลทหารบกที่ 24 สนามฝึกยิงปืนใหญ่) เป็นแปลงเป้าหมายในการดำเนินการ และพร้อมที่จะนำไปปรับใช้เป็นต้นแบบการดำเนินการในที่ดินราชพัสดุแปลงอื่นต่อไป

นายจุลพันธ์กล่าวต่อว่า พิธีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุตามโครงการ “ธนารักษ์เอื้อราษฎร์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้โครงการนำร่อง “หนองวัวซอโมเดล” ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ณ ที่ว่าการอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุดังกล่าว

ทั้งนี้ นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวเพิ่มเติมต่ออีกว่า ยังมีที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของกระทรวงกลาโหมที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดนครพนม โดยเมื่อรัฐรับรองสิทธิการใช้ที่ราชพัสดุนั้นให้แก่ประชาชนแล้ว จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม

นายจำเริญ โพธิยอด
นายจำเริญ โพธิยอด

ซึ่งประชาชนสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและสร้างรายได้ในที่ดินของรัฐได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จะเป็นส่วนช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ทั้งด้านระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างรายได้ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการสร้างความเข้มแข็งด้านสังคมประเทศ โดยผ่านกลไกการรับรองสิทธิด้วยการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุภายใต้โครงการ “ธนารักษ์เอื้อราษฎร์”

เศรษฐา ทวีสิน

เศรษฐา ทวีสิน