คลังเอาแน่ ! ซื้อสินค้านำเข้าผ่านแพลตฟอร์ม-ด่านศุลกากร ราคาต่ำกว่า 1,500 บาท ต้องถูกเก็บภาษี

การกระทรวงการคลัง

ปลัดคลังแจงได้ข้อสรุปเก็บ VAT สินค้านำเข้าราคาต่ำกว่า 1,500 บาทแล้ว เร่งแก้กฎหมาย “ศุลกากร-สรรพากร” หนุนรัฐมีรายได้เพิ่ม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ขณะนี้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการเก็บภาษีสินค้านำเข้า ที่มีการสั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ รวมถึงผ่านทางด่านศุลกากร มูลค่าไม่เกิน 1,500 บาทแล้ว โดยทางกรมศุลกากรและกรมสรรพากรจะต้องมีการแก้กฎหมาย เพื่อยกเลิกการยกเว้นเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ไม่ให้ไปผูกอยู่กับการยกเว้นอากรขาเข้า ซึ่งคงดำเนินการเรื่องนี้อย่างเร็วที่สุด

“สรุปว่าจะเก็บ VAT ทั้งกรณีซื้อผ่านแพลตฟอร์ม ซึ่งทางแพลตฟอร์มต้องเป็นคนเก็บแล้วนำส่งให้สรรพากร ส่วนการนำเข้าผ่านด่านศุลกากร ทางกรมศุลกากรก็จะต้องจัดเก็บแทน แล้วนำส่งให้สรรพากร โดยจากนี้ก็ต้องตรวจเข้มขึ้น ทั้งหมดนี้จะเป็นการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น”

ทั้งนี้ การเก็บ VAT ในกรณีดังกล่าว ไม่ใช่เฉพาะสินค้าจากจีน แต่จะเก็บจากสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด

ปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่า การจัดเก็บ VAT กรณีดังกล่าว น่าจะทำให้ประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้นมากพอสมควร เพราะปัจจุบันการนำเข้าสินค้าลักษณะดังกล่าวน่าจะมีเป็นแสนชิ้นต่อวัน โดย 90% สั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์ม และอีก 10% จะนำเข้าผ่านด่านศุลกากร ซึ่งเมื่อเก็บ VAT ก็จะได้ภาษีชิ้นละกว่า 70 บาท