ITD ราคาหุ้นพุ่ง 22% หลังเตรียมเจรจาผู้ร่วมทุนลงทุน “เหมืองแร่โปแตซ”

ITD ราคาหุ้นพุ่ง 22%

ITD ราคาหุ้นพุ่ง 22% แตะระดับสูงสุดของวันที่ราคา 0.88 บาท ชี้แจงตลาดหลักทรัพย์ อยู่ระหว่างคัดเลือกเจรจาผู้ร่วมทุนลงทุนเข้ามาลงทุนในบางส่วนของโครงการ “เหมืองแร่โปแตซ”

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล เลขานุการบริษัท บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD ชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องสถานะการลงทุนในโครงการเหมืองแร่โปแตช จังหวัดอุดรธานี ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่าบริษัทลงทุนในโครงการเหมืองแร่โปแตซ จังหวัดอุดรธานี ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าว 90% และมีกระทรวงการคลังได้ถือหุ้น 10% ของทุนจดทะเบียน

โดยบริษัทย่อยได้รับอนุญาตประทานบัตรการทำเหมืองประเภทที่ 3 การทำเหมืองใต้ดิน ประเภทแร่โปแตช ลงวันที่ 23 กันยายน 2565 จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว จำนวน 4 แปลง ของแหล่งแร่อุดรใต้ รวมเนื้อที่ 25,446 ไร่ 1 งาน 49 ตารางวา โดยระยะเวลาการอนุญาตประทานบัตร 25 ปี บริษัทย่อยอยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาโครงการภายใต้กรอบของประทานบัตรที่ได้รับ รวมถึงการดำเนินการจัดการแผนงานพัฒนาโครงการในละเอียด

ทั้งนี้ตามที่ได้มีการเสนอข่าวปรากฎในสื่อออนไลน์ว่า บริษัทกำลังพิจารณาขายหุ้นในบริษัทย่อยนั้น บริษัทใคร่ขอชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาคัดเลือก และเจรจาผู้ร่วมทุนที่จะเข้ามาลงทุนในบางส่วน และเมื่อการดำเนินการเสร็จสิ้น บริษัทจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบต่อไป

สำหรับราคาหุ้น ITD วันนี้ปิดภาคเช้าอยู่ที่ราคา 0.85 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.13 บาท หรือ +18.06% เทียบจากราคาวันก่อนหน้า โดยวิ่งขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดของวันที่ราคา 0.88 บาท +22.22%