ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดข้อมูลต่างชาติเทขายหุ้นไทย 1.92 แสนล้าน พร้อมวิเคราะห์สาเหตุ ?

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยปี 2566 นักลงทุนต่างชาติถือครองหุ้นไทยลดลง 15.3% ชี้ตลอดปีขายสุทธิ 1.92 แสนล้าน พร้อมวิเคราะห์สาเหตุที่ขายส่วนใหญ่

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ รายงานว่า จากการศึกษาข้อมูลการถือครองและการซื้อขายหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศ ในปี 2566 ที่ผ่านมา พบว่ามูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทย ณ สิ้นปี 2566 ปรับตัวลดลงจากสิ้นปีก่อน โดย ณ สิ้นปี 2566 นักลงทุนต่างประเทศมีมูลค่าการถือครองหุ้นรวมกว่า 5.11 ล้านล้านบาท ลดลงจาก 6.03 ล้านล้านบาท ณ สิ้นปี 2565 หรือลดลง 15.3% ใกล้เคียงกับ SET Index ที่ลดลง 15.2%

ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า มูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทยที่ปรับลดลง เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์เป็นสำคัญ

โดยสัดส่วนมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศต่อมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมทั้งตลาด (market cap) ณ สิ้นปี 2566 อยู่ที่ระดับ 29.39% ใกล้เคียงกับ ณ สิ้นปี 2565 ที่ระดับ 29.62%

ขณะที่ในปี 2566 นักลงทุนต่างประเทศมีมูลค่าการซื้อขายหุ้นรวมกว่า 13.13 ล้านล้านบาท หรือสูงถึง 2.5 เท่าของมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศ และเมื่อพิจารณามูลค่าการซื้อขายสุทธิ ที่จำแนกตามกลุ่มหลักทรัพย์ตามสิทธิการออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น พบว่า

– ตลอดทั้งปี 2566 นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 192,083 ล้านบาท

– นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 176,607 ล้านบาท ใน local shares และขายสุทธิ 18,848 ล้านบาท ใน NVDR หรือขายสุทธิใน local shares และ NVDR รวมกว่า 196,455 ล้านบาท แต่พบว่า ในขณะเดียวกันนักลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิใน foreign shares 3,373 ล้านบาท

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชี้ว่า จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า นักลงทุนขายสุทธิในส่วนของการลงทุนเพื่อทำกำไรในระยะสั้น ขณะที่ยังซื้อสุทธิเพื่อการลงทุนระยะยาวเพิ่มเติมเล็กน้อย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดข้อมูลต่างชาติเทขายหุ้นไทย 1.92 แสนล้าน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดข้อมูลต่างชาติเทขายหุ้นไทย 1.92 แสนล้าน