ส่องหุ้นบริษัทชื่อดัง ขึ้น XD มี.ค. เรียงคิวจ่ายปันผล เม.ย.-พ.ค. 67

งดจ่ายเงินปันผล

ส่องหุ้นบริษัทชื่อดัง ขึ้นเครื่องหมาย XD มี.ค. เรียงคิวจ่ายปันผล เม.ย.-พ.ค. 67

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ปฏิเสธไม่ได้ว่า นักลงทุนอยากจะซื้อหุ้นปันผลเก็บเอาไว้ในพอร์ต โดยเฉพาะนักลงทุนที่เน้นการลงทุนในระยะยาว นอกจากเป็นการลดความเสี่ยงยังได้รับกระแสเงินสดจากเงินปันผลอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

หมายความว่า การมีหุ้นปันผลที่จ่ายให้ทุก ๆ ปี ไม่ขาดตกบกพร่องอยู่ในพอร์ตลงทุน ทําให้อัตราผลตอบแทนของพอร์ตมีความสม่ำเสมอตามไปด้วย แม้ช่วงตลาดหุ้นเป็นขาลงก็ไม่กังวลกับราคาหุ้นปันผลตัวนั้นที่เกิดความผันผวน เพราะถ้ายังไม่ขายออกไปก็จะได้รับเงินปันผล

ดังนั้น การซื้อและถือหุ้นปันผลไว้เป็นระยะเวลานาน ๆ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลจะมีความสําคัญมาก เพราะทําให้นักลงทุนได้รับกระแสเงินสดจากการถือหุ้น นั่นก็คือ เงินปันผล

ถ้าอยากได้หุ้นปันผลเก็บไว้ในพอร์ต คำถามที่สำคัญก็คือ ซื้อตอนไหนดี คำตอบคือต้องซื้อก่อนวันที่บริษัทจดทะเบียนประกาศจ่ายเงินปันผลและขึ้นเครื่องหมาย XD (XD : Excluding Dividend คือ วันที่นักลงทุนที่ซื้อหุ้นของบริษัทดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล)

วันนี้ “ประชาชาติธุรกิจ” ได้รวบรวมหุ้นบริษัทชื่อดังที่เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD ช่วงเดือน มี.ค. 2567 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในเดือน เม.ย.-พ.ค. 2567 มาให้เป็นแนวทางสำหรับผู้สนใจลงทุนดังนี้

TU จ่ายปันผล 0.24 บาท

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU เตรียมจ่ายปันผล 0.24 บาทต่อหุ้น จากกำไรสุทธิงวดวันที่ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 2566 โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 1 มี.ค. 2567 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที่ 4 มี.ค. 2567 และจ่ายปันผลในวันที่ 26 เม.ย. 2567

PSH จ่ายปันผล 0.65 บาท

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSH เตรียมจ่ายปันผล 0.65 บาทต่อหุ้น จากกำไรสุทธิงวดวันที่ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 2566 โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 1 มี.ค. 2567 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที่ 4 มี.ค. 2567 และจ่ายปันผลในวันที่ 26 พ.ค. 2567

ICHI จ่ายปันผล 0.50 บาท

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ PSH เตรียมจ่ายปันผล 0.50 บาทต่อหุ้น จากกำไรสุทธิงวดวันที่ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 2566 และกำไรสะสม โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 5 มี.ค. 2567 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที่ 6 มี.ค. 2567 และจ่ายปันผลในวันที่ 10 พ.ค. 2567

MGI จ่ายปันผล 0.15 บาท

บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MGI เตรียมจ่ายปันผล 0.15 บาทต่อหุ้น จากกำไรสุทธิงวดวันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2566 โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 5 มี.ค. 2567 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที่ 6 มี.ค. 2567 และจ่ายปันผลในวันที่ 20 พ.ค. 2567

BA จ่ายปันผล 0.50 บาท

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA เตรียมจ่ายปันผล 0.50 บาทต่อหุ้น จากกำไรสุทธิงวดวันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2566 โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 6 มี.ค. 2567 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที่ 7 มี.ค. 2567 และจ่ายปันผลในวันที่ 23 เม.ย. 2567

BCP จ่ายปันผล 1.50 บาท

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP เตรียมจ่ายปันผล 1.50 บาทต่อหุ้น จากกำไรสะสม โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 6 มี.ค. 2567 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที่ 7 มี.ค. 2567 และจ่ายปันผลในวันที่ 24 เม.ย. 2567

BDMS จ่ายปันผล 0.35 บาท

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS เตรียมจ่ายปันผล 0.35 บาทต่อหุ้น จากกำไรสุทธิงวดวันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2566 และกำไรสะสม โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 6 มี.ค. 2567 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที่ 7 มี.ค. 2567 และจ่ายปันผลในวันที่ 22 เม.ย. 2567

PTG จ่ายปันผล 0.35 บาท

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เตรียมจ่ายปันผล 0.35 บาทต่อหุ้น จากกำไรสุทธิงวดวันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2566 และกำไรสะสม โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 6 มี.ค. 2567 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที่ 7 มี.ค. 2567 และจ่ายปันผลในวันที่ 17 พ.ค. 2567

SAT จ่ายปันผล 1.22 บาท

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SAT เตรียมจ่ายปันผล 1.22 บาทต่อหุ้น จากกำไรสุทธิงวดวันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2566 โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 6 มี.ค. 2567 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที่ 7 มี.ค. 2567 และจ่ายปันผลในวันที่ 8 พ.ค. 2567

WORK จ่ายปันผล 0.09 บาท

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ WORK เตรียมจ่ายปันผล 0.09 บาทต่อหุ้น จากกำไรสุทธิงวดวันที่ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 2566 โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 6 มี.ค. 2567 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที่ 7 มี.ค. 2567 และจ่ายปันผลในวันที่ 3 พ.ค. 2567

EA จ่ายปันผล 0.30 บาท

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เตรียมจ่ายปันผล 0.30 บาทต่อหุ้น จากกำไรสะสม โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 8 มี.ค. 2567 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที่ 11 มี.ค. 2567 และจ่ายปันผลในวันที่ 24 พ.ค. 2567

ZEN จ่ายปันผล 0.30 บาท

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ZEN เตรียมจ่ายปันผล 0.30 บาทต่อหุ้น จากกำไรสุทธิงวดวันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2566 และกำไรสะสม โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 8 มี.ค. 2567 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที่ 11 มี.ค. 2567 และจ่ายปันผลในวันที่ 15 พ.ค. 2567

MTI จ่ายปันผล 5 บาท

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ MTI เตรียมจ่ายปันผล 5 บาทต่อหุ้น จากกำไรสุทธิงวดวันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2566 โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 11 มี.ค. 2567 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที่ 12 มี.ค. 2567 และจ่ายปันผลในวันที่ 14 พ.ค. 2567

BH จ่ายปันผล 3.15 บาท

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BH เตรียมจ่ายปันผล 3.15 บาทต่อหุ้น จากกำไรสุทธิงวดวันที่ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 2566 โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 13 มี.ค. 2567 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที่ 14 มี.ค. 2567 และจ่ายปันผลในวันที่ 10 พ.ค. 2567

BTG จ่ายปันผล 0.25 บาท

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) หรือ BTG เตรียมจ่ายปันผล 0.25 บาทต่อหุ้น จากกำไรสุทธิงวดวันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2566 โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 13 มี.ค. 2567 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที่ 14 มี.ค. 2567 และจ่ายปันผลในวันที่ 21 พ.ค. 2567

RATCH จ่ายปันผล 0.80 บาท

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH เตรียมจ่ายปันผล 0.80 บาทต่อหุ้น จากกำไรสุทธิงวดวันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2566 โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 15 มี.ค. 2567 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที่ 18 มี.ค. 2567 และจ่ายปันผลในวันที่ 23 พ.ค. 2567

THG จ่ายปันผล 0.45 บาท

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG เตรียมจ่ายปันผล 0.45 บาทต่อหุ้น จากกำไรสุทธิงวดวันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2566 โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 18 มี.ค. 2567 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที่ 19 มี.ค. 2567 และจ่ายปันผลในวันที่ 24 พ.ค. 2567

อย่างไรก็ตาม จริง ๆ แล้วช่วงที่เหมาะสมในการเก็บหุ้นปันผลคือ 1-2 เดือนก่อนบริษัทจะประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD โดยปกติจะเริ่มทยอยประกาศในช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย. ดังนั้นช่วงเดือน ม.ค.-ต้นเดือน ก.พ. เป็นจังหวะที่ดีในการซื้อหุ้นปันผล

ส่วนเวลาที่ไม่เหมาะสมในการซื้อหุ้นปันผลคือช่วงใกล้ ๆ ประกาศเครื่องหมาย XD เช่น 1 สัปดาห์ หรือ 1-2 วัน เพราะสังเกตได้ว่าช่วงนั้นนักลงทุนส่วนใหญ่จะเข้ามาซื้อปันผลกันอย่างหนาแน่น ทำให้ราคาหุ้นปรับขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะยิ่งซื้อหุ้นได้ราคาแพง ๆ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลก็จะน้อยลง

อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล = (เงินปันผลต่อหุ้นต่อปี/ราคาหุ้นปัจจุบัน) x 100

ยกตัวอย่าง

  • หุ้น ABC วันที่ 1 มกราคม 2567 ราคาหุ้นอยู่ที่ 25 บาท บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผล 2 บาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 8%
  • หุ้น XYZ วันที่ 1 มกราคม 2567 ราคาหุ้นอยู่ที่ 18 บาท บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผล 2 บาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 11.11%

จากตัวอย่าง ถึงแม้หุ้น ABC และ XYZ จะจ่ายเงินปันผลเท่ากัน คือ 2 บาท แต่หุ้น XYZ มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงกว่า เพราะมีราคาหุ้นต่ำกว่า

ดังนั้น หากสนใจควรหาจังหวะที่ราคาหุ้นปันผลยังไม่ขยับขึ้น หรือถ้าเป็นไปได้ควรซื้อในช่วงที่ตลาดหุ้นผันผวนหรือเป็นขาลง เพราะราคาหุ้นส่วนใหญ่ (รวมถึงหุ้นปันผล) จะปรับลดลงตามภาวะตลาดโดยรวม

และมาถึงจุดสำคัญประการหนึ่งคือ ควรซื้อหุ้นปันผลที่มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเท่าไหร่ ประเด็นนี้ขึ้นอยู่กับระดับความพึงพอใจของนักลงทุน เช่น ใช้อัตราเฉลี่ยนับตั้งแต่ปีแรกที่ตลาดหุ้นไทยเปิดซื้อขายเป็นมาตรฐาน ซึ่งจากสถิติล่าสุด 43 ปี ตลาดหุ้นไทยให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเฉลี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ 4%

หมายความว่า หุ้นปันผลที่ควรจะได้รับในแต่ละปีต้องไม่ต่ำกว่า 4%

หรือนักลงทุนอาจจะกำหนดว่าเงินปันผลไม่ควรต่ำกว่าระดับอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของตลาดหุ้นไทยในปีนั้น ๆ บวกกับอัตราเงินเฟ้อ บวกกับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เฉลี่ย 5 แบงก์ขนาดใหญ่

เมื่อได้ระดับอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลตามที่ต้องการ ก็ต้องไปเลือกหาหุ้นปันผลสม่ำเสมอ วิธีการก็ดูประวัติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังไปหลาย ๆ ปีเท่าที่จะทำได้ เช่น 5 ปี, 10 ปี, 15 ปี เป็นต้น

จากนั้นก็มองไปข้างหน้า 1-2 ปี ว่าจะมีความสามารถจ่ายปันผลได้หรือไม่ โดยดูความเห็นของนักวิเคราะห์ที่ประเมินเอาไว้ (ส่วนหุ้นที่จ่ายปันผลบ้าง ไม่จ่ายบ้าง พูดง่าย ๆ จ่ายไม่สม่ำเสมอ เช่น 5 ปีที่แล้วจ่าย อีก 2 ปีถัดมาไม่จ่าย ปีที่แล้วกลับมาจ่าย ส่วนปีหน้านักวิเคราะห์ประเมินว่ายังไม่แน่ ก็ต้องหลีกเลี่ยง)