เปิดโผ 8 หุ้นแบงก์จ่ายปันผลปี’66 ตัวไหนจ่ายสูงสุด เช็กเลย

ค่าเงิน การลงทุน หุ้น

เช็กลิสต์ หุ้นแบงก์จ่ายปันผลปี 2566 ตัวไหนจ่ายสูงสูด หลังทำกำไรสูงจากส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิพุ่งตามทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้น

วันที่ 2 มีนาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ (BANK) รายงานผลประกอบการปี 2566 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ไปกันแล้วในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งมีกำไรสุทธิรวมสูงถึง 231,613 ล้านบาท หลังส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิพุ่งตามทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้น โดยแต่ละธนาคารได้ทยอยประกาศจ่ายปันผลมาอย่างต่อเนื่อง จะมีการจ่ายปันผลกันมากแค่ไหน ทั้งนี้ “ประชาชาติธุรกิจ” ได้รวบรวมหุ้นกลุ่มแบงก์ที่จ่ายปันผลในปี 2566 ณ วันที่ 1 มี.ค. 2567 ดังนี้

SCB จ่ายปันผล 10.34 บาท

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2567 บมจ.เอสซีบี เอกซ์ (SCB) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 5 เม.ย. 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 10.34 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 34,816 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2566 ตามงบการเงินรวม

โดย SCB ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2566 ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,418 ล้านบาท ดังนั้นจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อีกหุ้นละ 7.84 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,398 ล้านบาท จากผลกำไรสุทธิปี 2566 โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 18 เม.ย. 2567 กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 17 เม.ย. 2567 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พ.ค. 2567

TISCO จ่ายปันผล 7.75 บาท

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2567 บมจ.บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TISCO ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 7.75 บาท และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2566 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,601.29 ล้านบาท จึงเสนอจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 5.75 บาท เป็นจำนวนเงินประมาณ 4,603.77 ล้านบาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 6,205.06 ล้านบาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 25 เม.ย. 2567 และกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 24 เม.ย. 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พ.ค. 2567

BBL จ่ายปันผล 7.00 บาท

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2567 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 เม.ย. 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 7 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 13,361 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.60 โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสม

โดย BBL ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2566 ในอัตราหุ้นละ 2 บาท ดังนั้นจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อีกหุ้นละ 5 บาท โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 24 เม.ย. 2567 กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 23 เม.ย. 2567 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พ.ค. 2567

KBANK จ่ายปันผล 6.50 บาท

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท และเนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 1,184.66 ล้านบาท จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท มูลค่ารวม 15,400.62 ล้านบาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2567 กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 22 เม.ย. 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

TTB จ่ายปันผล 0.105 บาท

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2567 บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 เม.ย. 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.105 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 10,196 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55% ของกำไรสุทธิปี 2566

โดย TTB ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,855 ล้านบาท ดังนั้นจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อีกหุ้นละ 0.055 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,341 ล้านบาท โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 18 เม.ย. 2567 กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 17 เม.ย. 2567และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พ.ค. 2567

KTB จ่ายปันผล 1.8905 บาท

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2567 บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 1.0225 บาท เป็นเงินรวม 5.62 ล้านบาท และให้ผู้ถือหุ้นสามัญ 0.8680 บาท เป็นเงินรวม 12,131.22 ล้านบาท

โดยธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 18 เม.ย. 2567 กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 17 เม.ย. 2567  และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พ.ค. 2567

KKP จ่ายปันผล 3.00 บาท

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2567 บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ KKP ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล โดยจ่ายผลประกอบการทั้งปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล46.67% ของกำไรสุทธิ โดยธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท รวมเป็นเงิน 1,058.42 ล้านบาท เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2566

ดังนั้นธนาคารยังคงเหลือที่จะจ่ายเงินปันผลในงวดนี้อีก 1.75 บาท ซึ่งจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 26 เม.ย. 2567 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 เม.ย. 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พ.ค. 2567

TCAP จ่ายปันผล 2.00 บาท

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2567 บมจ.ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 3.20 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่จ่ายในอัตราหุ้นละ 3.10 บาท ซึ่งจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 18 เม.ย.2567

โดยกำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 19 เม.ย. 2567 กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 18 เม.ย. 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567

สำหรับ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY ยังไม่ประกาศปันผลครั้งที่ 2 โดยครั้งแรกปี 2566 บอร์ดมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาทต่อหุ้น และ กำหนดเงินจ่ายปันผลเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2566 ขณะที่ หุ้นแบงก์น้องใหม่ บมจ.ธนาคารไทยเครดิต (CREDIT) งดจ่ายปันผลในปี 2566