ทุบทุกสถิติ ! ซื้อบอนด์ออมทรัพย์ บน “เป๋าตัง” หมดใน 1 นาที 35 วินาที

กรุงไทย+เป๋าตัง

“สบน.-กรุงไทย” สร้างสถิติใหม่  ประสบความสำเร็จในการเสนอขายพันธบัตรออมทรัพย์วอลเลต สบม.ของ กระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 ในแอปเป๋าตัง  ผู้ลงทุนจองซื้อเต็มวงเงิน 10,000 ล้านบาท  ภายใน 1 นาที  35 วินาที 

วันที่ 6 มีนาคม 2567 นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทยและสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ประสบความสำเร็จอีกครั้ง ในการเสนอขายพันธบัตรออมทรัพย์วอลเลต สบม.ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

โดยครั้งนี้ ผู้ลงทุนให้การตอบรับอย่างท่วมท้น จองซื้อเต็มวงเงิน 10,000 ล้านบาท ในการเปิดขายวันแรก วันที่ 6 มีนาคม 2567 สร้างสถิติใหม่ ขายหมดภายในเวลา 1 นาที 35 วินาที โดยเปิดขาย 2 รุ่น คือ รุ่นอายุ 5 ปี มียอดจำหน่าย 6,850,568,300 บาท และ 10 ปี มียอดจำหน่าย 3,149,431,700 บาท

โดยมีผู้ลงทุนอายุตั้งแต่ 15-90 ปี ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ แบ่งเป็นกรุงเทพฯ 38.75% และต่างจังหวัด 61.25% ตอกย้ำการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการออมและการลงทุนได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม

“ธนาคารกรุงไทย ขอขอบคุณประชาชนและผู้ลงทุนทุกท่าน ที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนพันธบัตรออมทรัพย์วอลเลต สบม. ด้วยดีมาโดยตลอด โดยเฉพาะในครั้งนี้ที่ขายหมดเร็วที่สุด ทุบทุกสถิติในการเสนอขายพันธบัตรออมทรัพย์วอลเลต สบม. ทุกรุ่นที่ผ่านมา ทั้งที่วงเงินสูงถึง 10,000 ล้านบาท”

Advertisment

“สะท้อนถึงความสำเร็จ และศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ผู้ลงทุนยุคใหม่ ได้อย่างตรงจุด ภายใต้แนวคิด “พลิกการลงทุนให้เป็นเรื่องง่ายและงอกเงย” และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นทุกวัน ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ทั้งด้านการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนในรูปแบบไร้กระดาษ และลดความเหลื่อมล้ำ ช่วยให้คนไทยเข้าถึงการลงทุนอย่างทั่วถึง โปร่งใส และเท่าเทียม” นายรวินทร์กล่าว

ธนาคารยังเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท แยกเป็น วงเงิน 25,000 ล้านบาท สำหรับบุคคลธรรมดา ประกอบด้วยรุ่นอายุ 5 ปี จ่ายอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี จ่ายอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.40% ต่อปี จำหน่ายผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT และธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2567 ส่วนวงเงินอีก 5,000 ล้านบาท

สำหรับนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ และองค์กรอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์แสวงหากำไร อัตราดอกเบี้ย 3% จำหน่ายผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนยังสามารถซื้อพันธบัตรวอลเลต สบม.รุ่นอื่น ๆ จากตลาดรองผ่านวอลเลต สบม.ในแอปเป๋าตังได้ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.krungthai.com หรือ Krungthai Contact Center โทร. 0-2111-1111

บอนด์ออมทรัพย์ บน "เป๋าตัง"

Advertisment