ALL ยื่นอุทธรณ์คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว เร่งเจรจาเจ้าหนี้

ALL

ALL แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ยื่นอุทธรณ์คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดกับศาลล้มละลายกลางแล้ว ชี้ปัจจุบันอยู่ระหว่างเจรจาเจ้าหนี้บางราย

วันที่ 6 มีนาคม 2567 บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ALL แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ตามที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 และเจ้าพนักงานพิทักษ์รัพย์ได้ดำเนินการประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 แล้วนั้น

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 บริษัทได้ยื่นอุทรรณ์คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

ซึ่ง ณ ปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างเจรจากับเจ้าหนี้บางราย และจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป