สำนักงานสลากฯ เตือนซื้อหวยจากแพลตฟอร์ม-ตู้อัตโนมัติ ระวังชวดรับเงินรางวัล

สำนักงานสลากฯ
Photo : THAIGOV

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เตือนซื้อสลากผ่าน “แพลตฟอร์มออนไลน์-ตู้จำหน่ายสินค้า” ที่ไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่าย เสี่ยงไม่ได้รับเงินรางวัลและซื้อเกินราคา

วันที่ 20 มีนาคม 2567 พันโทหนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือจีแอลโอ เปิดเผยว่า ขอให้ประชาชนผู้ซื้อสลากฯ ระมัดระวังการซื้อสลาก ผ่านตัวแทนจำหน่าย ที่ไม่เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการผ่านการทำสัญญากับสำนักงาน ที่ปัจจุบันพบว่ารูปแบบการจำหน่ายมีช่องทางที่หลากหลาย ทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์ รวมถึงตู้จำหน่ายอัตโนมัติ โดยยืนยันว่าสำนักงานฯไม่มีนโยบาย
หรือทำสัญญากับตัวแทนจำหน่ายในลักษณะดังกล่าว

ทั้งนี้ การซื้อผ่านช่องทางดังกล่าวอาจจะทำให้เกิดความเสียหาย หากผู้ซื้อสลาก ไม่ได้รับสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลักแบบใบฉบับจริงไว้ในครอบครอง ซึ่งในกรณีที่ถูกรางวัลอาจจะไม่สามารถขึ้นเงินรางวัลได้
ซึ่งเหตุลักษณะนี้ได้เคยเกิดขึ้นจริงแล้ว รวมทั้งอาจถูกเอารัดเอาเปรียบซื้อสลากในราคาที่สูงกว่า 80 บาทได้

“ด้วยความห่วงใยของสำนักงาน จึงขอเตือนพี่น้องประชาชนใช้ความระมัดระวังในการซื้อสลาก ผ่านช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ หรือตู้จำหน่ายสินค้า และควรจะซื้อจากผู้ขายที่เป็นตัวแทนที่รับสลากจากสำนักงาน เท่านั้น” ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าว

ปัจจุบันสำนักงาน อำนวยความสะดวกให้กับตัวแทนจำหน่าย และผู้ซื้อสลาก ในหลายช่องทาง สำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก แบบใบ สามารถซื้อได้โดยตรงกับตัวแทนจำหน่าย และร้านค้าสลาก 80
ทั่วประเทศ ส่วนสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลักแบบดิจิทัล สามารถซื้อผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังในราคา 80 บาท ทุกใบได้ด้วยตัวเอง ซึ่งมีจำนวน 23 ล้านใบต่องวด

Advertisment

อีกทั้งยังสามารถเลือกได้ทุกหมายเลข ภายใต้ขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน โดยล่าสุด ได้เพิ่มช่องทาง “แผงสลากดิจิทัล” ให้กับตัวแทนจำหน่ายสามารถเสนอขายสลากดิจิทัลให้กับประชาชนผู้ซื้อสลากได้โดยตรง ผ่านเว็บไซต์ www.glolotteryshop.com ซึ่งเริ่มจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2567 หรืองวดวันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ในราคา 80 บาท ไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกินราคา 80 บาท หรือราคา 80 บาท แต่คิดค่าบริการรวมแล้วราคาเกินกว่า 80 บาท ถือว่าไม่ใช่แผงสลากดิจิทัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

นอกจากนี้ ขอเตือนตัวแทนจำหน่าย และผู้ซื้อจองล่วงหน้า การนำสลากไปขายต่อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เว็บไซต์ต่าง ๆ หรือตู้จำหน่ายสินค้า เป็นการกระทำที่ผิดเงื่อนไขในสัญญา และหลักเกณฑ์การรับสลากไปจำหน่าย ซึ่งสำนักงาน มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้