ธนาคารไทยเครดิต เปิดตัวสินเชื่อเพื่อร้านค้าออนไลน์ วงเงินสูง 2 แสนบาท

ธนาคารไทยเครดิต Thai Credit Bank

ธนาคารไทยเครดิต เปิดตัวสินเชื่อเพื่อร้านค้าออนไลน์ สำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายสินค้าทางออนไลน์ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน วงเงินสูงสุด 2 แสนบาท ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

วันที่ 11 เมษายน 2567 นายรอยย์ ออกุสตินัส กุนารา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารให้ความสำคัญกับการให้บริการสินเชื่อกับผู้ประกอบการรายย่อย หรือพ่อค้าแม่ค้าในตลาด ซึ่งมักเข้าไม่ถึงสินเชื่อในระบบเท่าที่ควร

โดยในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าธุรกิจออนไลน์เข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อร้านค้าออนไลน์จะช่วยให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากขึ้น และยังสะท้อนให้เห็นถึงหลักปรัชญา Everyone Matters ทุกคนคือคนสำคัญของธนาคารได้อย่างชัดเจน

นายกมลภู ภูริดิฐสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงาน กลุ่มบริหารธุรกิจไมโครไฟแนนซ์และสาขาสินเชื่อ ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปเป็นออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะตั้งแต่สถานการณ์โควิด-19 ทำให้ธุรกิจซื้อขายสินค้าออนไลน์มีมูลค่าตลาดเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด ธนาคารจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อร้านค้าออนไลน์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการรายย่อยได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น เมื่อผู้ค้าออนไลน์สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดซื้อขายออนไลน์ สร้างยอดขายได้มากขึ้นอีกด้วย

สินเชื่อนาโนและไมโครเพื่อผู้ค้าออนไลน์ หรือสินเชื่อเพื่อร้านค้าออนไลน์ ให้วงเงินสูงสุดถึง 200,000 บาท สำหรับขยายธุรกิจ หรือใช้หมุนเวียนในกิจการเพื่อให้เกิดสภาพคล่องทางการเงิน ผู้ค้าออนไลน์ที่สนใจสามารถสมัครขอสินเชื่อเพื่อร้านค้าออนไลน์ได้ที่สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยของธนาคารไทยเครดิตทั้ง 267 แห่งทั่วประเทศ

Advertisment

กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อผู้ค้าออนไลน์

-สินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อผู้ค้าออนไลน์ วงเงินสูงสุด 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 33% ต่อปี

-สินเชื่อไมโครเครดิตเพื่อผู้ค้าออนไลน์ วงเงินสูงสุด 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 28% ต่อปี

Advertisment

ธนาคารไทยเครดิต