หุ้นกู้ LOTUSS ดอกเบี้ยสูงสุด 3.56% เปิดจองซื้อ 22 – 24 เม.ย.นี้

โลตัส ออกหุ้นกู้ 4 รุ่น

LOTUSS เปิดขายหุ้นกู้ 4 ชุด ชูดอกเบี้ยสูงสุด 3.56% ประชาชนทั่วไป/สถาบันจองซื้อ 22 – 24 เม.ย.นี้

วันที่ 17 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารกรุงเทพแจ้งว่า บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (LOTUSS) เตรียมเสนอขาย หุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 รวม 4 รุ่น ดังนี้

  • หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1ปี 5 เดือน 25 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.90 % ต่อปี
  • หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 5 เดือน 25 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.14 % ต่อปี
  • หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี 5 เดือน 25 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.38 % ต่อปี
  • หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 7 ปี 5 เดือน 25 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.56 % ต่อปี

ทั้งนี้ ทุกรุ่นจะจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

โดยเสนอขายให้แก่ ประชาชนเป็นการทั่วไป (ให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น) เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2567

เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 10,000 บาท และสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

Advertisment

ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวมีอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ “A+” แนวโน้ม “บวก” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567