ธ.ก.ส. หนุนสินเชื่อสร้างความเข้มแข็งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

วันนี้ (13 มิถุนายน 2561) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ระดับสูง ร่วมพิธีเปิดงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน หลังจากนั้นร่วมพบปะพูดคุยกับ
ผู้แทนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทุกจังหวัด ผู้แทนส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และ
ชมนิทรรศการที่ร่วมจัดแสดง ณ ฮอลล์ 9 ชั้น 2 ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

นายสุรพงศ์ นิลพันธุ์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธนาคารได้เข้าไปร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตั้งแต่ ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน ธ.ก.ส.ได้ดูแลให้การสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 33,648 กองทุน จากกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศ 79,593 กองทุน ทั้งการให้บริการด้านเงินฝาก และการให้บริการด้านสินเชื่อ ซึ่งได้ดำเนินการหลายโครงการ อาทิ โครงการสินเชื่อให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อเป็นทุนให้กู้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน โครงการสนับสนุนสินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและสถาบันการเงินชุมชนเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาหนี้นอกระบบของสมาชิก เป็นต้น รวมวงเงินกว่า 40,925 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในปี 2561 ธ.ก.ส. ได้เตรียมวงเงินสนับสนุนสินเชื่อให้กับกองทุนหมู่บ้านและสถาบันการเงินชุมชน เพิ่มเติมจำนวน 1,000 ล้านบาท เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของสมาชิก โดยนอกจากการสนับสนุน
สินเชื่อแล้ว ยังได้นำองค์ความรู้ด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการกลุ่ม การพัฒนาศักยภาพด้วยระบบโปรแกรมงานด้านบัญชี พร้อมพัฒนาผู้นำกองทุนหมู่บ้านเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อให้คำปรึกษาและดูแลสุขภาพทางการเงินแก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ด้วย