ขุนคลังปลื้มช่วยคนหายจน จ่อชงครม. โครงการฝึกอาชีพ เฟส2 หวังช่วยคนจนต่อเนื่อง

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า หลังจากมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เปิดให้ผู้ถือบัตรเข้ามาอบรมฝึกอาชีพกับธนาคารออมสินและธ.ก.ส. ได้สิ้นสุดโครงการไปเมื่อเดือนธ.ค. 2561 ซึ่งขณะนี้ได้ข้อสรุปบางส่วน พบว่า ผู้ถือบัตรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวมีรายได้เพิ่มขึ้น 80% ของผู้ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพทั้งหมด ในระยะแรกของการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ ทำให้ผู้ที่อยู่ใต้เส้นความยากจนจากการเข้าร่วมโครงการนี้ พ้นเส้นความยากจน มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 30,000 บาทต่อปี จำนวน 1 ล้านคน หรือคิดเป็น 50% ของผู้ที่อยู่ใต้เส้นความยากจนทั้งหมด จำนวน 2 ล้านคน และยังพบว่าผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1 แสนบาทต่อปี มีจำนวน 1 แสนราย นอกจากนี้อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ ต่อเนื่อง วงเงิน 18,000 ล้านบาท ระยะเวลา 6 เดือน เพื่อให้ผู้ถือบัตรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ ซึ่งขณะนี้ได้มีการส่งเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว

“สำหรับโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพที่จะดำเนินการต่อเนื่อง เราจะให้ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพที่มีจำนวน 1ล้านคน จากจำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 4 ล้านคน ซึ่งยังไม่ได้เข้าร่วมอบรมก็ให้เข้ามาอบรมด้วย ขณะเดียวกันคนที่อบรมแล้วก็ช่วยให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งเราจะไม่มีการเปิดลงทะเบียนเพิ่ม เนื่องจากยังมีผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการแรกยังไม่ได้มีการอบรม เราจะพยายามให้เขาเข้ามาอบรมมากขึ้น เพราะมันสามารถทำได้อยู่แล้ว”

Previous article“ประเทศไทย” เต็งหนึ่ง เจ้าภาพ “ทรัมป์-คิม ซัมมิต”
Next articleผลวิจัยชี้สังคม “ไร้เงินสด” ทิ้งคนหลายล้านไว้ข้างหลัง