ก.ล.ต. เฮียริ่งปรับเกณฑ์สภาพคล่องกองบอนด์

ก.ล.ต. เฮียริ่งปรับเกณฑ์สภาพคล่องกองบอนด์

ก.ล.ต.เปิดเฮียริ่งปรับเกณฑ์ดำรงสภาพคล่องกองทุนรวมเน้นลงทุนตราสารหนี้ ตั้งแต่วันนี้- 9 ก.ย.62

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการปรับปรุงแนวทางการดำรงสภาพคล่องของกองทุนรวมที่เน้นลงทุนตราสารหนี้ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและนโยบายรับซื้อและชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนมากขึ้น รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกองทุนรวม

ในปัจจุบันกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีการลงทุนในตราสารที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดย ณ สิ้นปี 2561 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมประมาณ 2.6 ล้านล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันการและชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันที่รับคำสั่งซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือในวันทำการถัดไป ดังนั้น การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องให้เพียงพอสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ก.ล.ต.จึงเสนอปรับปรุงแนวทางการดำรงสภาพคล่องของกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ ให้สอดคล้องกับนโยบายรับซื้อและชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนมากขึ้น โดยให้กองทุนฯ มีการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างเพียงพอ และสามารถรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้โดยไม่กระทบกับราคาตลาดของสินทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ โดยจะ 1) ปรับปรุงรายการสินทรัพย์สภาพคล่องสำหรับการลงทุนในไทย รวมถึงคุณสมบัติของรายสินทรัพย์หลังปรับปรุง อาทิ เงินสด เงินฝาก ตั๋วบีอีและตั๋วสัญญาใช้เงิน ตราสารหนี้ภาครัฐไทย ตราสารหนี้อื่น และหุ้นสามัญ 2) กำหนดแนวทางการประเมินสภาพคล่องสำหรับการลงทุนในต่างประเทศ และ 3) ปรับปรุงขอบเขตการใช้บังคับหลักเกณฑ์

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=486 ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: [email protected] หรือ [email protected] จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2562

QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ