“ชิมช้อปใช้” จับรางวัลครั้งแรก! แจกรถกระบะ ลุ้นรางวัลต่อ 3 ม.ค. 63

ชิมช้อปใช้จับรางวัลครั้งที่ 1 สำหรับผู้ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ช่อง G-Wallet 2 ประเดิมรถกระบะ Toyota Hilux Revo 2 ประตู ผู้มีสิทธิ์ได้ลุ้นรางวัลมีจำนวนกว่า 8.6 ล้านสิทธิ์ ส่วนร้านค้าได้ลุ้นทองมีจำนวนกว่า 6 แสนสิทธิ์รวมรางวัลครั้งแรก 169 รางวัล หนุนผู้ใช้สิทธิ์ใช้จ่ายช่วงเทศกาลปีใหม่

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เชิมช้อปใช้ปิดเผยเกี่ยวกับการจับรางวัลชิมช้อปใช้ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ช่อง G-Wallet2 ครั้งที่ 1 ว่ามีผู้ได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลในครั้งนี้ จำนวนกว่า 8.6 ล้านสิทธิ์ สำหรับยอดการใช้จ่ายระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 15 ธันวาคม 2562

โดยรางวัลประกอบด้วย

  • รถกระบะ Toyota HiluxRevo 2 ประตู 1 รางวัล
  • รถมอเตอร์ไซด์ HondaNew PCX150 จำนวน 4 รางวัล
  • TV Sumsung TV55RU7400 จำนวน 8 รางวัล
  • ทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 16 รางวัล
  • ทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 106 รางวัล

ส่วนร้านค้ามีสิทธิ์ลุ้นรางวัลจำนวนกว่า 6 แสนสิทธิ์ รางวัลได้แก่

  • ทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 4 รางวัล
  • ทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 30 รางวัล

รวมรางวัลในครั้งที่ 1 ทั้งสิ้น 169 รางวัล

สำหรับผู้โชคดีได้รับรถกระบะ Toyota Hilux Revo 2 ประตู ได้แก่

คุณทัน นิลคง

ผู้โชคดีได้รับรถมอเตอร์ไซค์ HondaNew PCX150 ได้แก่

1. คุณสุรเนตร ประยุทธมิ่งเจริญ

2. คุณมนัส อินทมาศ

3. คุณเจ๊ะยาลี หมะหมิง

4. คุณอันวา ยะโกะ

ส่วนรางวัลอื่นๆ จะประกาศรายชื่อ ผ่านทางเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com การจับรางวัลแต่ละครั้ง ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ได้รับเพียง 1 รางวัล ซึ่งเป็นรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดโดยหมายเลขโทรศัพท์ ชื่อ-นามสกุล ต้องตรงกับข้อมูลในระบบของผู้ได้รับสิทธิ์ส่วนร้านค้าต้องเป็นร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการชิมช้อปใช้ที่รองรับสิทธิ์รับเงินคืน 15-20% ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลนำหลักฐานมาแสดงเพื่อรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ เมื่อมีการใช้จ่ายผ่าน ช่อง G- Wallet 2 ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลในครั้งต่อ ๆ ไป

การจับรางวัลมีทั้งสิ้นจำนวน 6 ครั้ง

โดยครั้งที่ 2 จะจับรางวัลในวันที่ 3มกราคม 2563 สำหรับผู้ใช้จ่ายผ่านช่องG-Wallet 2 ระหว่างวันที่ 16 -31 ธันวาคม 2562

ครั้งที่ 3 จับรางวัลวันที่ 10มกราคม 2563 ผู้ใช้จ่ายระหว่างวันที่ 1-7 มกราคม 2563

ครั้งที่4 จับรางวัลวันที่ 17 มกราคม 2563ผู้ใช้จ่ายระหว่างวันที่ 8-14 มกราคม 2563

ครั้งที่ 5 จับรางวัลวันที่ 24 มกราคม 2563 ผู้ใช้จ่ายระหว่างวันที่ 15-21 มกราคม 2563

ครั้งที่ 6 จับรางวัลวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ใช้จ่ายระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม 2563

สำหรับรางวัลรถกระบะ Toyota Hilux Revo 2 ประตู คันที่ 2 จะจับรางวัลในวันที่ 3 มกราคม 2563 ส่วนรางวัลรถยนต์ Toyota Altis และรถกระบะ Toyota Hilux Revo 2 ประตู คันที่ 3 จะจับรางวัลในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

โดยผู้ใช้จ่ายระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2562-31 มกราคม2563 มีสิทธิ์ลุ้นรับรถยนต์และรถกระบะ ทั้งนี้คาดว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ จะมียอดการใช้จ่ายผ่านช่อง G -Wallet 2 เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีร้านค้าโรงแรมและรีสอร์ตที่สามารถตอบโจทย์ที่หลากหลายของผู้ได้รับสิทธิ์

รางวัลสำหรับชิมช้อปใช้ มีจำนวนทั้งสิ้น 681 รางวัล รวมมูลค่า 12 ล้านบาทแบ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ใช้สิทธิ์ผ่านช่อง G- Wallet 2 และมียอดใช้จ่ายสะสมครบ 1,000 บาท ได้รับ 1 สิทธิ์ จำนวน 545 รางวัล ประกอบด้วย

รถยนต์ Toyota Altis มูลค่า 829,000 บาท 1 รางวัล รถยนต์ Toyota Hilux Revo มูลค่า 595,000 บาท 3 รางวัล,รถมอเตอร์ไซค์ Honda New PCX150 มูลค่า 83,300 บาท 16 รางวัล,TV Samsung TV55RU7400 มูลค่า 19,900 บาท 32 รางวัล,ทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 21,350 บาท 64 รางวัล,ทองคำหนัก 50 สตางค์ มูลค่า 10,825 บาท 429 รางวัล

ส่วนร้านค้าทุกใบสลิปรับเงินตั้งแต่ 100 บาท ขึ้นไป ได้รับ 1 สิทธิ์จำนวน 136 รางวัล ประกอบด้วย ทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 21,350 บาท 16 รางวัล และทองคำหนัก 50 สตางค์ มูลค่า 10,825 บาท 120 รางวัล

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ