บอร์ดแบงก์ชาติตั้ง “กนง.” ชุดใหม่ ดึง “รพี” เสียบแทน “เศรษฐพุฒิ”

รพี สุจริตกุล
รพี สุจริตกุล

บอร์ดแบงก์ชาติตั้ง “กนง.” ชุดใหม่ ดึง “รพี” เสียบแทน “เศรษฐพุฒิ” มีผล 1 พ.ย. 2563 วาระ 3 ปี

นายพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์ เลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ที่ประชุมได้คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเงินและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

โดยกรรมการใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้สำหรับคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้แก่

  1. นายคณิศ แสงสุพรรณ (ต่อวาระ)
  2. นายรพี สุจริตกุล (แทนนายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ที่จะรับตำแหน่งผู้ว่าการ ธปท. ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2563 เป็นต้นไป)
  3. นายสมชัย จิตสุชน (ต่อวาระ)
  4. นายสุภัค ศิวะรักษ์ (ต่อวาระ)

ขณะที่คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) ได้แก่

  1. นางกรรณิการ์ งามโสภี (ต่อวาระ)
  2. นายชนันต์ ชาญชัยณรงค์ (ตั้งใหม่)
  3. นายพรชัย ชุนหจินดา (ต่อวาระ)
  4. นางสาวภาวนา เนียมลอย (ตั้งใหม่)
  5. นายอายุสม์ กฤษณามระ (ตั้งใหม่)

ทั้งนี้ สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กนส. ที่ครบวาระและไม่ได้ต่อวาระ ได้แก่ นายชาลี จันทนยิ่งยง, นายปกรณ์ นิลประพันธ์ และ นายกุลเวช เจวัฒนวิทย์

คณิศ แสงสุพรรณ
คณิศ แสงสุพรรณ

 

สมชัย จิตสุชน
สมชัย จิตสุชน
สุภัค ศิวะรักษ์
สุภัค ศิวะรักษ์

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ