“อาคม” สั่ง ธนารักษ์ ประเมินราคาที่ดินรอบใหม่

รมว.คลัง สั่ง ธนารักษ์ ประเมินราคาที่ดินรอบปี’65 ให้มีความใกล้เคียงกับราคาตลาด พร้อมแนะบริหารจัดการที่ราชพัสดุช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย-ปล่อยเช่าเก็บรายได้เพิ่ม-พัฒนาที่ราชพัสดุแหล่งท่องเที่ยว

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังการมอบนโยบายให้กับกรมธนารักษ์ ว่า ได้มอยนโยบายให้กรมธนารักษ์ประสานงานกับกรมที่ดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมทางหลวง กรมชลประทาน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อใช้ประกอบการประเมินราคาที่ดินรอบใหม่ ที่จะนำมาใช้ในปี 2565 เนื่องจากการประเมินราคาที่ดินมีองค์ประกอบที่สำคัญ หลังจากที่รัฐบาลพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขึ้นมาแล้ว ก็ช่วยอำนวยความสะดวก ฉะนั้น การประเมินราคาที่ดินจะต้องพิจารณาองค์ประกอบส่วนนี้เข้าไปด้วย เพื่อให้การประเมินราคามีความใกล้เคียงกับราคาตลาด

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ

สำหรับการประเมินราคาที่ดินมีหลายปัจจัย ทั้งความเจริญของธุรกิจเรียบศูนย์การค้า เส้นทางที่กระทรวงคมนาคมพัฒนาเรื่องของรถไฟฟ้า มอเตอร์เวย์ ที่ดินแต่ละแห่งก็มีราคาเพิ่มขึ้น ให้สอดคล้องราคาตลาดที่มีการซื้อขายจริง ส่วนปัจจุบันการซื้อขายราคาต่างกันมากหรือไม่นั้น จะต้องเข้าไปสำรวจราคาที่มีการซื้อขายกัน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เติบโตจากโครงการโครงสร้างพื้นฐาน

Advertisement

“จากที่เรามีการประเมินไว้ ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยน โดยเราจะเข้าไปสำรวจ เพราะแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกัน เช่น ในเมือง นอกเมือง พื้นที่ที่มีระบบสาธารณูปโภคแตกต่างกัน”

นอกจากนี้ ยังได้มอบนโยบายกรมธนารักษ์ ในการใช้ที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์ ทั้งการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงพาณิชย์ และเชิงสังคม รวมทั้งจะต้องนำที่มาใช้ประโยชน์ในการหารายได้เข้าแผ่นดิน โดยให้บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ (ธพส.) เข้ามาพัฒนา ในเรื่องสัญญาเช่า โครงการร่วมลงทุนในที่ราชพัสดุระหว่างรัฐกับเอกชน เป็นต้น

ขณะเดียวกัน กรมธนารักษ์ จะต้องเชื่อมโยงการพัฒนาที่ราชพัสดุเป็นที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย ตามนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยร่วมมือกับสถาบันเงินเฉพาะกิจของรัฐ เป็นผู้ให้สินเชื่อ เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นต้น

Advertisement

ทั้งนี้ มอบให้กรมธนารักษ์พัฒนาที่ราชพัสดุในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักเที่ยวกลับมาหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย เช่น การพัฒนาท่าเรือให้ดีขึ้น เช่น ท่าเรือเกาะพีพี ซึ่งจะทำให้รองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ