คลัง ลงดาบ 160 ร้านค้า โกง “คนละครึ่ง” ติดแบล็คลิสต์-ริบเงินคืน

คนละครึ่ง

กระทรวงการคลัง พบ 160 ร้านค้า ทุจริต “คนละครึ่ง” ระงับการจ่ายเงิน-ยึดสิทธิ์ แล้วเรียบร้อย

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กรณีร้านค้าที่ทุจริตในโครงการ “คนละครึ่ง” นั้น ขณะนี้พบร้านค้าที่กระทำความผิดจริง 160 ร้านค้า ซึ่งได้ดำเนินการระงับการจ่ายเงินร้านค้าทันที และยึดสิทธิ์เรียบร้อย

ร้านค้าดังกล่าว จะติดแบล็คลิสต์ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการรัฐต่อไปในอนาคตได้ ส่วนในปัจจุบันมีร้านค้าที่กระทรวงการคลังได้ส่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมตรวจสอบอีก 1,000 ร้านค้าที่เข้าข่ายจะมีการทุจริต

               

ขณะที่การพิจารณาโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 จะออกมาต่อเนื่องหรือไม่นั้น จะมีการพิจารณาอีกครั้ง โดยจะดูประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการบริโภคภายในประเทศช่วงนั้น ๆ ด้วย ซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้ดำเนินการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนผ่านโครงการเราชนะแล้ว

ส่วนกรณีผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางออกไปลงทะเบียน “เราชนะ” ได้ ขณะนี้กระทรวงการประสานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และกระทรวงมหาดไทยแล้ว โดยให้ญาติหรือผู้ดูแลในกลุ่มนี้แจ้งกับผู้ใหญ่บ้านหรือท้องถิ่นเข้ามา เพื่อจะจัดทีมเข้าไปรับลงทะเบียนให้

ลักษณะจะเหมือนกับทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ในโครงการ เราไม่ทิ้งกัน ที่ผ่านมา ที่เข้าไปยืนยันสิทธิ์ให้ ซึ่งคาดว่ากลุ่มนี้จะมีประมาณ 100,000 รายเท่านั้น เพราะส่วนมากผู้ป่วยติดเตียงมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งจะได้รับสิทธิ “เราชนะ” โดยอัตโนมัติ

ปลัดกระทรวง ระบุว่า วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ ประชาชนสามารถไปลงทะเบียนได้ที่ธนาคารออมสิน รวมทั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เลย ซึ่งกระทรวงการคลังเปิดเพิ่มให้เพื่ออำนวยความสะดวก โดยขอให้ประชาชนไม่ต้องรีบมา เพราะสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564