คลัง เก็บรายได้ 5 เดือนทรุด! ต่ำเป้า 1 แสนล้านบาท


คลัง จัดเก็บรายได้ 5 เดือนทรุดหนัก ต่ำเป้า 1 แสนล้านบาท สรรพากรหลุดเป้า 7 หมื่นล้าน  ขณะที่สรรพสามิตรีดภาษีเก็บได้ 8.8 หมื่นล้าน ส่วนกรมศุล เก็บรายได้ 4 หมื่นล้านบาท ด้านรัฐวิสาหกิจ ต่ำกว่าแผน 2.8 หมื่นล้าน

รายงานจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า การจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิใน 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 64 (..63 – ..64) จัดเก็บได้ 842,187 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 105,521 ล้านบาท หรือ 11.1% และต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 145,064 ล้านบาท หรือ 14.7% โดยพบว่ายอดจัดเก็บรายได้ติดลบทุกรายการ ทั้งจาก 3 กรมภาษี กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร เก็บรายได้รวมกัน 868,556 ล้านบาท ลด 112,639 ล้านบาทจากปีก่อน และต่ำกว่าเป้าหมาย 93,510 ล้านบาทส่วนรายได้รัฐวิสาหกิจติดลบเช่นกัน เก็บได้ 42,995 ล้านบาท ลดลง 53,871 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน และลดลง28,252 ล้านบาทเมื่อเทียบกับประมาณการณ์ เนื่องจากปีนี้รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่มีผลประกอบการลดลงจากผลกระทบโควิด รวมถึงธนาคารรัฐก็นำกำไรไปช่วยเหลือลูกหนี้ ขณะที่รายได้อื่นจากส่วนราชการจัดเก็บได้ 74,232 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณ 2,360 ล้านบาท โดยการจัดเก็บรายได้ปีนี้คาดว่าจะติดลบ ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลกังวลว่าจะกระทบต่อการปิดหีบงบประมาณ และเป็นไปได้ว่าอาจต้องมีการกู้เพิ่มเติมมาใช้ปิดหีบด้วย

ทั้งนี้กรมที่จัดเก็บรายได้ติดลบมากสุด คือ กรมสรรพากรเก็บได้เพียง 594,459 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 70,310 ล้านบาท โดยภาษีที่ลดลงส่วนใหญ่ เป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมเก็บได้ 127,950 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคล128,253 ล้านบาท เนื่องจากรัฐได้ออกมาตรการชะลอการเก็บภาษีเพื่อบรรเทาผลกระทบโควิด อีกทั้งภาคธุรกิจ และประชาชนมีรายได้ลดลงทำให้เสียภาษีน้อยลง ส่วนภาษีมูลค่าเพิ่ม 5 เดือนเก็บได้ 301,565 ล้านบาท น้อยกว่ายอดเฉลี่ยทั้งปีก่อนที่เก็บได้เกิน 7 แสนล้านบาท ขณะที่ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 5 เดือนทำได้เพียง 6,493 ล้านบาท น้อยกว่ายอดทั้งปีที่แล้วที่ 71,239 ล้านบาท

สำหรับรายได้กรมสรรพสามิต ก็ลดลงเช่นกัน โดยเฉพาะภาษีน้ำมัน 5 เดือน เก็บได้เพียง 88,921 ล้านบาท น้อยกว่าค่าเฉลี่ยทั้งปีที่เกิน 2 แสนล้านบาท เช่นเดียวกับภาษียาสูบเก็บได้เหลือ 26,128 ล้านบาท ภาษีสุรา 25,909 ล้านบาท ภาษีเบียร์ 36,128 ล้านบาท ภาษีเครื่องดื่ม 9,128 ล้านบาท ยกเว้นภาษีรถยนต์มีแนวโน้มขยายตัวขึ้นจากปีที่แล้ว โดยเก็บได้ 43,070 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการจัดงานมหกรรมรถยนต์เมื่อปลายปี 63 ขณะที่กรมศุลกากรเก็บรายได้  40,654 ล้านบาท แบ่งเป็นอากรขาเข้า 39,710 ล้านบาท อากรขาออก 94 ล้านบาท และรายได้อื่น 859 ล้านบาท

..กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 64 ที่ต่ำกว่าประมาณการนั้น เป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19ที่มีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังมีการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาหรับภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ที่จ่าย เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งทำให้รายได้ภาษีบางส่วนในเดือนก.. มีการย้ายไปชำระในเดือนมี..โดยเฉพาะรายได้ของกรมสรรพากร

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ