ศุลกากร จับสินค้านำเข้าผิดกฎหมายเดือน มี.ค. กว่า 1.2 พันล้านบาท

กรมศุลกากร

กรมศุลกากร จับสินค้านำเข้าผิดกฎหมายเดือนมีนาคมกว่า 1.2 พันล้านบาท

วันที่ 23 เมษายน 2564 กรมศุลกากร รายงานว่า ตามที่ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร มีนโยบายให้การเร่งรัดปราบปรามการลักลอบและหลีกเลี่ยงนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี ปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดพร้อมหน่วยปฏิบัติการวางแผนตรวจค้นจับกุมอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ เพื่อสกัดกั้นป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องนั้น

ในเดือนมีนาคม 2564 กรมพบการกระทำผิดตามกฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร จำนวน 2,585 คดี คิดเป็นมูลค่ารวม 168.64 ล้านบาท ในส่วนของผลการตรวจพบการกระทำผิดตามกฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 มีจำนวน 14,312 คดี คิดเป็นมูลค่ารวม 1,204.93 ล้านบาท

สำหรับการตรวจยึดยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในเดือนมีนาคม 2564 มีจำนวน 23 คดี มูลค่า 66.87 ล้านบาท สำหรับสถิติตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 มีจำนวน 95 คดี มูลค่า 674.5 ล้านบาท ขณะที่การจับกุมบุหรี่นั้น สถิติตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 ได้แก่ 1. บุหรี่ จำนวน 370 คดี มูลค่า 100.3 ล้านบาท 2. บารากู่ บารากู่ไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้า และอุปกรณ์ จำนวน 320 คดี มูลค่า 8.6 ล้านบาทนอกจากนี้ ยังมีการตรวจจับสินค้าเกษตรในเดือนมีนาคม 2564 มีจำนวน 94 คดี มูลค่า 4.9 ล้านบาท สำหรับสถิติตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 มีจำนวน 321 คดี มูลค่า 23.2 ล้านบาท และการตรวจจับเนื้อโค กระบือ ในเดือนมีนาคม 2564 มีจำนวน 7 คดี มูลค่า 1.7 ล้านบาท สำหรับสถิติตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 มีจำนวน 31 คดี มูลค่า 7.5 ล้านบาท

ทั้งนี้ ยังมีการจับกุมน้ำมันเชื้อเพลิง ในเดือนมีนาคม 2564 ประเภทน้ำมันดีเซล จำนวน 26 ราย 22,394 ลิตร มูลค่า 349,559 บาท ประเภทน้ำมันเบนซิน จำนวน 14 ราย 4,170 ลิตร มูลค่า 118,755 บาท สำหรับสถิติตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 ประเภทน้ำมันดีเซล จำนวน 106 ราย 88,529 ลิตร มูลค่า 1,794,935 บาท ประเภทน้ำมันเบนซิน จำนวน 46 ราย 11,660 ลิตร มูลค่า 303,938 บาท

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ