เปิดเงื่อนไขกู้สินเชื่อฟื้นฟูธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย เช็กที่นี่!

กรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย เปิดเงื่อนไขปล่อยกู้สินเชื่อฟื้นฟูธุรกิจ เยียวยาโควิดให้ผู้ประกอบการ วงเงินกว่า 2.5 แสนล้านบาท

ธนาคารกรุงไทย ออกมาตรการปล่อยกู้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ (สินเชื่อฟื้นฟู) เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยวงเงินกว่า 2.5 แสนล้านบาท ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

“ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมรายละเอียดมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูของธนาคารกรุงไทย (ที่มาจากเว็บไซต์ www.krungthai.com) มาให้ ดังนี้

จุดเด่นของสินเชื่อ

 • ดอกเบี้ย 2% 2 ปีแรก (ดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปีแรก ≤ 5% ต่อปี)
 • ยกเว้นดอกเบี้ย 6 เดือนแรก
 • วงเงินสูงสุด 150 ล้านบาท
 1. ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจรายเดิมของธนาคาร : วงเงินสูงสุด 30% ของวงเงินสินเชื่อธุรกิจที่มีอยู่กับธนาคารกรุงไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หรือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า แต่ไม่เกิน 150 ล้านบาท (รวมวงเงินสินเชื่อ Soft Loan เดิม)
 2. ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ของธนาคาร : วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท สำหรับลูกค้าที่ไม่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจกับสถาบันการเงินทุกแห่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
 • ระยะเวลากู้สูงสุด 10 ปี

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่มีสถานประกอบการและประกอบธุรกิจในประเทศไทย
 • กรณีเป็นลูกค้าสินเชื่อธุรกิจรายเดิมของธนาคาร
 1. มีวงเงินสินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจกับธนาคารไม่เกิน 500 ลบ. ณ 28 ก.พ.64 (ไม่รวมถึงวงเงินสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค)
 2. ไม่เป็นลูกหนี้ NPL ณ 31 ธ.ค.62
 • ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ของธนาคาร ต้องไม่มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินแห่งใดแห่งหนึ่ง ณ 28 ก.พ. 64 (ไม่รวมถึงวงเงินสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค)
 • ไม่เป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว้นแต่เป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI
 • ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน

หลักประกัน

 • ค้ำประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
 • ค่าธรรมเนียม บสย. สูงสุด 1.75% ต่อปี โดยรัฐบาลจ่ายให้ไม่เกิน 3.5% ตลอดการค้ำประกัน
 • สามารถใช้หลักประกันอื่นตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดร่วมด้วยได้

สิทธิประโยชน์ทางภาษีและค่าธรรมเนียมที่ได้รับการยกเว้น

 • ยกเว้น การเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยผิดนัด, ค่าประเมินราคา, ค่าธรรมเนียม Front End Fee, Management Fee, Prepayment Fee, Cancellation Fee และ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในช่วง 5 แรกตามที่ พรก. กำหนด
 • หลักประกันอื่นขั้นต่ำตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด.

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือหน่วยงานที่ดูแลสินเชื่อของท่าน หรือสอบถามโทร Krungthai Contact Center 02-111-1111


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ