กลต.จ่ออนุมัติขาย “สิริฮับ” โทเค็นอสังหาฯ 2,400 ล้านบาท

Bitcoin-คลิปโตฯ
แฟ้มภาพ

ก.ล.ต.จ่อไฟเขียว “แสนสิริ” ออกและเสนอขาย ICO โทเค็นดิจิทัลใช้อสังหาฯค้ำ ระดมทุน 2,400 ล้านบาท “ระเฑียร” เผยบริษัทลูกในเครือ “เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล” ทำหน้าที่ ICO Portal คาดออกและเสนอขายได้ ก.ค.นี้ แบ่งขายโทเค็น 2 กลุ่ม กลุ่มรับความเสี่ยงต่ำ คาดผลตอบแทน 4-4.5% ต่อปี ส่วนกลุ่มรับความเสี่ยงได้สูง ผลตอบแทน 7.25-8.25% ต่อปี

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า การออกเสนอขายโทเค็นดิจิทัลเป็นการระดมทุนทางเลือกใหม่ในยุคดิจิทัล ซึ่ง ก.ล.ต.สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในตลาดทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระดมทุนที่มีโครงการหรือทรัพย์สินรองรับ เช่น กรณี real estate-backed ICO ควบคู่ไปกับการมีกลไกคุ้มครองผู้ลงทุนที่เพียงพอเหมาะสม

โดยปัจจุบันมีภาคเอกชนเข้ามาหารือกับ ก.ล.ต. เพื่อออกเสนอขายโทเค็นดิจิทัลจำนวนหนึ่ง และมีผู้ยื่นคำขออนุญาตออกเสนอขาย real estate-backed ICO แล้ว จำนวน 1 ราย มูลค่าการระดมทุน 2,400 ล้านบาท

โดยข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเค็นดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวนระบุว่า เป็นการเสนอขายโทเค็นดิจิทัลที่มีทรัพย์สินอ้างอิงเป็นกระแสรายรับจากกลุ่มอาคารสำนักงาน

นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานกรรมการ บมจ.เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล (XPG) กล่าวว่า บริษัทในเครือ XPG ที่ทำหน้าที่ ICO Portal เตรียมออกและเสนอขายโทเค็นดิจิทัลเพื่อการลงทุน (investment token) เป็นรายแรกในไทย

Advertisment

โดยเป็นการระดมทุนของ บมจ.แสนสิริ (SIRI) ด้วยการออกเหรียญ “SIRIHUB” (สิริฮับ) ใช้อาคารสิริ แคมปัส เป็นสินทรัพย์ค้ำประกัน โดยเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2564 ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.ไปแล้ว คาดว่าภายในอีก 60 วันจากนี้ กระบวนการทั้งหมดจะแล้วเสร็จและน่าจะเสนอขายได้ในช่วงเดือน ก.ค. 2564 นี้

ทั้งนี้ เบื้องต้นตั้งมูลค่าที่ 1 โทเคน เท่ากับ 10 บาท โดยเตรียมออกทั้งหมด 240 ล้านโทเค็น มูลค่ารวม 2,400 ล้านบาทและจะแยกโทเค็นเป็น 2 กลุ่ม เสนอขายกลุ่มแรกซึ่งรับความเสี่ยงได้ต่ำ ประมาณ 1,600 ล้านบาท

โดยจะจ่ายผลตอบแทนอยู่ระหว่าง 4-4.5% ต่อปี ส่วนอีกกลุ่มซึ่งรับความเสี่ยงได้สูง ประมาณ 800 ล้านบาท จะเหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่ชอบความหวือหวา ผลตอบแทนจะอยู่ที่ 7.25-8.25% ต่อปี ซึ่งจะได้รับจากค่าเช่าที่แสนสิริจ่ายเข้ามา ปัจจุบันแสนสิริเป็นผู้เช่าตึก SIRI CAMPUS สัญญา 12 ปี ทั้งนี้ เมื่อครบ 4 ปีจะนำตึกนี้มาขาย เพื่อแบ่งกำไร และจะมีการโหวตจากผู้ถือโทเค็นต่อไป