ร้านค้าแห่ลงทะเบียน “สินเชื่ออิ่มใจ” กู้ได้ 1 แสนบาท พุ่ง 1 หมื่นราย

ธนาคารออมสิน

ร้านค้าแห่ลงทะเบียน “สินเชื่ออิ่มใจ” กู้ได้ 1 แสนบาท พุ่ง 1 หมื่นราย เปิดลงทะเบียนถึง 31 ธ.ค.64 หรือจนกว่าครบวงเงินโครงการ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า หลังจากที่ธนาคารออมสินได้เปิดลงทะเบียนขอสินเชื่ออิ่มใจ วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th เพื่อเติมสภาพคล่องให้กับร้านอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งมีสถานประกอบการในพื้นที่ถาวร ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค.64 ที่ผ่านมา ล่าสุด ณ เวลา 16.00 น. วันที่ 12 ก.ค.64 มีผู้ลงทะเบียนขอสินเชื่อเข้ามาแล้วกว่า 10,000 ราย ซึ่งธนาคารจะเปิดลงทะเบียนจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.64 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ โดยสามารถขอสินเชื่อได้สูงสุด 100,000 บาทต่อราย อัตราดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี ปลอดชำระเงินกู้และดอกเบี้ย 6 งวดแรก กู้ได้นาน 5 ปี 

ลงทะเบียนขอสินเชื่ออิ่มใจ กู้เงิน 1 แสนบาท ไม่ต้องมีหลักประกัน เริ่มแล้ว!

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนขอสินเชื่ออิ่มใจแล้ว ธนาคารจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนขอกู้ ทั้งรูปถ่ายสถานประกอบการของตนเอง พร้อมเอกสารประกอบอื่น เช่น รูปถ่ายใบเสร็จ/สัญญาเช่า/ใบทะเบียนการค้า หรือเอกสารอื่นใดเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการประกอบกิจการและการเป็นเจ้าของที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นได้หลังจากลงทะเบียนแล้วภายใน 5 วันทำการ

ทั้งนี้ ผู้ที่คุณสมบัติผ่านเกณฑ์เบื้องต้น สามารถยื่นขอกู้ได้ที่แอป MyMo ในขั้นตอนถัดไป รวมระยะเวลาอนุมัติ ไม่เกิน 7 วันทำการ โดยธนาคารจะพิจารณาวงเงินให้กู้ตามขนาดของธุรกิจ

Advertisment