คลังยันไม่รีดภาษีสรรพสามิตใหม่เพิ่ม-เล็งประกาศอัตราในกลุ่มรถยนต์ แบตเตอรี่ ก่อน 16 ก.ย.

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยในงานสัมมนาการปฏิรูปภาษีสรรพสามิต ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจในประเทศไทย จัดโดยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ที่โรงแรมเชอราตันแกรนด์ สุขุมวิท ว่า ภาษีสรรพสามิตใหม่มีผลบังคับใช้วันที่ 16 กันยายน 2560 ขณะนี้เตรียมความพร้อมออกกฎหมายลูกไว้แล้ว ที่ผ่านมากระทรวงการคลังและกรมสรรพสามิตทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการถึงแนวทางการเก็บภาษีสรรพสามิตใหม่แล้ว และยืนยันไปแล้วว่าอัตราภาษีประกาศใช้ระยะแรกนั้นไม่เน้นสร้างรายได้ ดังนั้นผู้ประกอบการเคยเสียภาษีเท่าใดเสียในระดับ

“ภาษีใหม่เป็นการดำเนินการเพื่อสร้างความชัดเจนในการเก็บภาษีและสร้างความเป็นธรรม เท่าเทียมกันระหว่างผู้ประกอบการในการเสียภาษี นอกจากภาษีสรรพสามิตแล้ว กระทรวงการคลังออกภาษีศุลกากร เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการในการทำธุรกิจในประเทศไทยให้ง่ายขึ้น” นายวิสุทธิ์กล่าว

ด้านนายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี กรมสรรสามิต กล่าวว่า กรมสรรพสามิตเตรียมความพร้อมในเรื่องกฎหมายลูกไปแล้วกว่า 70% ในเรื่องอัตราภาษีมีสินค้าเกี่ยวข้อง 15 สินค้า และ 4 บริการ ซึ่งบางสินค้าสามารถประกาศอัตราภาษีก่อน เช่น รถยนต์ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ แบตเตอร์รี่ เพื่อให้ผู้ประกอบการเตรียมตัวจึงอาจจะสามารถประกาศอัตราก่อนวันที่ 16 กันยายน เนื่องจากไม่มีผลต่อสต็อกสินค้าและการกักตัน ส่วนสินค้าอาจมีผลต่อการกักตุน เช่น สุรา ยาสูบ อาจจะประกาศอัตราวันที่ 16 กันยายน

“ในการเปลี่ยนแปลงฐานการคิดภาษีจากราคาหน้าโรงงานหรือราคานำเข้า (C.I.F.) มาเป็นราคาขายปลีกแนะนำ จะส่งผลให้บางสินค้าอาจได้รับผลดีจากอัตราภาษีใหม่ เช่น มีภาระภาษีลดลด แต่บางสินค้าอาจจะต้องจ่ายภาษีเพิ่ม เช่น สินค้าแจ้งราคานำเข้าต่ำๆ หรือสินค้าแตกต่างระหว่างราคาหน้าโรงงานและราคาขายปลีกสูง ส่วนจะมีการผลักภาระไปให้ผู้บริโภคหรือไม่ กรมคงไม่สามารถตอบได้ ตรงนี้เป็นเรื่องกลไกตลาด” นายณัฐกรกล่าว

Advertisement

 

ที่มา : มติชนออนไลน์