กทม.เตรียมใช้เทคโนโลยียกระดับตลาด กทม. สู่ตลาดนานาชาติ

ตลาดนัดจตุจักร

“ศานนท์” รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมบอร์ดสำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร วางนโยบายยกระดับตลาด กทม. สู่ตลาดระดับโลก

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 11/2565 โดยมีนายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุม

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตลาดนัดจตุจักรมีวิสัยทัศน์ (Vision) “ตลาด กทม. คุณภาพระดับสากล เพื่อประชาชนทุกระดับ (BMA Market ; International Quality For ALL)” ซึ่งค่อนข้างชัดเจนว่าเรามีวิสัยทัศน์ที่จะไม่เป็นแค่ตลาดภายในประเทศ แต่เป็นตลาดในระดับนานาชาติ เพราะเราพูดถึง International ด้วย จึงมีความตั้งใจให้ตลาดของเราเป็นผู้นำด้านดิจิทัล อาจจะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ให้ทันกับโลกสมัยใหม่ และทำอย่างไรให้เป็นตัวอย่างและเป็นที่เปรียบเทียบของตลาดอื่น ๆ

ศานนท์ หวังสร้างบุญ
ศานนท์ หวังสร้างบุญ

สิ่งที่เราต้องทำคือ ต้องเทียบกับระดับ International ว่าปัจจุบันตลาดไปถึงไหน มีการพูดกันถึงการใช้ digital information การใช้เทคโนโลยีเข้ามาควบคุมดูแลการเก็บค่าแผง international หรือไม่ เรื่องการบำบัดน้ำเสีย international หรือไม่ สิ่งนี้เป็นโจทย์ที่เราต้องดำเนินการ เนื่องจากเราได้ประกาศวิสัยทัศน์ไปค่อนข้างชัดเจนว่าเป็น International Quality นายศานนท์กล่าวนายศานนท์ยังกล่าวต่ออีกว่า และอีกคำ For ALL หมายถึงสำหรับทุกคน ซึ่งก็เป็นวิสัยทัศน์ของกรุงเทพมหานครด้วย คือทำให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน ซึ่งถ้าเป็นตลาดสำหรับทุกคน มีด้านอื่นที่สามารถบูรณาการได้ เช่น สำนักพัฒนาสังคม ด้านคนพิการ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการได้รับโอกาส ด้านอาชีพ โอกาสได้ทำมาค้าขาย อาจรวมถึงกลุ่มเปราะบางด้วย

สำหรับการบริหารตลาดแบ่งเป็น 3 ส่วน 1.ตลาดนัดจตุจักร 2.ตลาดมีนบุรี ตลาดสนามหลวงสอง และตลาดชุมชนอีก 9 แห่ง ในภาพรวมจะแบ่งงานให้ชัดเจนทั้ง 3 ส่วน เนื่องจากมีรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่ละส่วนมีการจัดระดับความสำคัญที่แตกต่างกัน คงไม่จัดระดับความสำคัญระดับเดียวกันทั้ง 12 ตลาด แต่ละตลาดมีรูปแบบที่ชัดเจนและมีวิสัยทัศน์เฉพาะ อาจมีแผนการดำเนินการที่แตกต่างกัน เช่น

บางตลาดสัญญาเช่าอาจจะน้อยลง เราต้องทำให้เป็นสัญญาชั่วคราวมากขึ้น หรือมีวิสัยทัศน์ที่ลงทุนน้อย แต่ได้มาก โดยตลาดชุมชนอาจมีการบูรณาการร่วมกับสำนักพัฒนาสังคม มีผลิตภัณฑ์ชุมชน ในการส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับชุมชน นอกจากนี้ สำนักงานตลาดสามารถเป็นกำลังในการช่วยเรื่องเศรษฐกิจภาพรวมของกทม. อาทิ การจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย ที่ให้ผู้ค้าแผงลอยเช่าสถานที่ของการทางพิเศษฯ อย่างเช่นพื้นที่ใต้ทางด่วน มองว่าสำนักการตลาดสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้แก่สำนักงานเขตในจุดที่มีหาบเร่-แผงลอย

ในที่ประชุมสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครรายงานผลประกอบการจัดเก็บรายได้ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และฐานะทางการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 การลงพื้นที่ตรวจตลาดของคณะกรรมการบริหารสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร การจัดทำสัญญาเช่าที่ดินย่านพหลโยธินบริเวณตลาดนัดจตุจักร ของการรถไฟแห่งประเทศไทย การจัดการตลาดบางแคภิรมย์

รวมทั้งหารือมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้เช่าสัญญาอื่นที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ภายในตลาดนัดจตุจักร และแนวทางการช่วยเหลือและการดำเนินการกับผู้เช่าแผงค้าตลาดบางแคภิรมย์

พร้อมทั้งเสนอขอรับความเห็นชอบงดเว้นค่าเช่าตามสัญญาเช่าอื่น

ตลาดบางแคภิรมย์ ขอรับความเห็นชอบปรับลดค่าเช่าพื้นที่ตามสัญญาเช่าอื่น

ตลาดพระเครื่องวงเวียนเล็ก ขอรับความเห็นชอบยกเว้นค่าปรับกรณีชำระค่าเช่าล่าช้า

ตลาดพระเครื่องวงเวียนเล็กและให้ผู้เช่าแผงค้าตลาดเทวราชผ่อนชำระปรับล่าช้า ขอรับความเห็นชอบขยายระยะเวลาในการชำระเงินค่าเช่าแผงค้าและค่าเช่า ตามสัญญาอื่น ตลาดชุมชน

ขอรับความเห็นชอบเช่าตลาดเทวราชและที่ดินจากสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ การให้สิทธิเอกชนลงทุนปรับปรุง พัฒนา และบริหารจัดการพื้นที่ตลาดรัชดาภิเษก ขอความเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้เช่าอื่นภายในตลาดนัดมีนบุรี (เพิ่มเติม) และการขออนุมัติการเช่าแผงค้าว่างประเภทศูนย์อาหาร โครงการขยายตลาดนัดมีนบุรีโดยยกเว้นการประกวดราคา


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ