โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ปลัดสธ. และ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คนใหม่

พระบรมราชโองการ-แต่งตั้ง

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง “โอภาส การย์กวินพงศ์” ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ และโปรดเกล้าฯ “ณัฐพล รังสิตพล นั่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่ มีผล 1 ตุลาคม 2565

วันที่ 21 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญรวม 2 ฉบับ

1.มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายโอภาส การย์กวินพงศ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมควบคุมโรค และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

2.มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายณัฐพล รังสิตพล ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ราชกิจจา-ตั้งปลัดสธ.คนใหม่


แต่งตั้งปลัดอุตสาหกรรม