ประวัติ วิทยา บุรณศิริ นักการเมืองรุ่นใหญ่ อดีต รมว.สาธารณสุข

วิทยา บุรณศิริ

เปิดประวัติ วิทยา บุรณศิริ อดีต รมว.สาธารณสุข สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ เสียชีวิต อายุ 62 ปี 

วันที่ 15 กันยายน 2565 นายวิทยา บุรณศิริ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เกิดอาการวูบ หมดสติ ขณะรับประทานอาหารที่บ้าน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ญาติจึงนำตัวส่ง รพ.บางปะอิน ซึ่งแพทย์ได้ปั๊มหัวใจ แต่ยังไม่ได้สติ จึงนำตัวส่ง รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี ก่อนเสียชีวิตอย่างสงบในเวลาต่อมา อายุได้ 62 ปี

“ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมประวัติส่วนตัว และประสบการณ์ทางการเมืองของนายวิทยา บุรณศิริ

ประวัติส่วนตัว

นายวิทยา บุรณศิริ ชื่อเล่น อ๊อด เกิดเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2503 ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นบุตรของนายวิทูรและนางถาวร บุรณศิริ นายวิทยาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ จากสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ด้านการเมือง

นายวิทยาเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการเลือกตั้งเมื่อ พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2548 สังกัดพรรคไทยรักไทย จากนั้นเมื่อพรรคไทยรักไทยถูกยุบพรรคใน พ.ศ. 2550 นายวิทยาจึงย้ายไปอยู่พรรคพลังประชาชน และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ในวาระนี้ นายวิทยา ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญในฝ่ายนิติบัญญัติ คือ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล หรือประธานวิปรัฐบาล ทั้งยุคนายสมัคร สุนทรเวช และนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี

ต่อมาได้เกิดการเปลี่ยนขั้วอำนาจทางการเมืองของพรรคร่วมรัฐบาลเดิม เพราะกลุ่มเพื่อนเนวินซึ่งเดิมสังกัดพรรคพลังประชาชน ย้ายไปร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคประชาธิปัตย์ ได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี และพรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้าน ทำให้นายวิทยาดำรงตำแหน่งเป็นประธานวิปฝ่ายค้าน

เมื่อพรรคพลังประชาชนถูกยุบ 2 ธันวาคม 2551 นายวิทยา จึงย้ายไปสังกัดเป็นพรรคเพื่อไทย และในเดือนกันยายน พ.ศ. 2553 นายวิทยาได้รับการแต่งตั้งเป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ต่อมาในเดือนเมษายน พ.ศ. 2554 ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย และในปีเดียวกันนี้ นายวิทยาได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2554-28 ตุลาคม 2555

ขณะที่การเลือกตั้งครั้งล่าสุดใน พ.ศ. 2562 นายวิทยาลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป สังกัดพรรคเพื่อไทย ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

นอกจากนี้ นายวิทยายังเคยดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน รองประธานกรรมาธิการการต่างประเทศ ประธานอนุกรรมาธิการศึกษาการเปิดกาสิโนให้ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศ ประธานอนุกรรมาธิการศึกษาการฟอกเงิน

ประธานอนุกรรมาธิการศึกษาเส้นทาง East-West Corridor ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และที่ปรึกษาคณะกรรมการนโยบายข้าว (กนข.) และโครงการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.)

Advertisement

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

นายวิทยาได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)