เศรษฐา นายกรัฐมนตรี นำทัพลุยตรวจน้ำท่วม ให้กำลังใจชาวยโสธร

เศรษฐา นายกรัฐมนตรี นำทัพลุยตรวจน้ำท่วมให้กำลังใจชาวยโสธร พร้อมร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะสั้น-กลาง-ยาว

วันที่ 8 ตุลาคม 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย ในจังหวัดยโสธร บริเวณชุมชนบ้านทรายงาม ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร วันที่ 7 ตุลาคม 2566 โดยมี นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และดร.มนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคม

นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร นายเศรษฐพงศ์ ภิงคารวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานฯ สำนักงานชลประทานที่ 7 หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และรายงานสถานการณ์น้ำในภาพรวม

               

นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนจังหวัดยโสธร ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในหลายมิติ ทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว เพื่อเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริง พร้อมมอบถุงยังชีพ และกล่าวให้กำลังใจให้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าว

เศรษฐาลงพื้นที่ยโสธร

เศรษฐาลงพื้นที่ยโสธร

เศรษฐาลงพื้นที่ยโสธร