โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน 108 ราย

พระบรมราชโองการ-แต่งตั้ง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2565 ให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือ จำนวน 108 ราย 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2565 ให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 จำนวน 108 ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน-01-1 พ.ย.66

 

 

02-บัญชีรายชื่อ เหรียญลูกเสือยั่งยืน

คลิกดูบัญชีรายชื่อเพิ่มเติม