โปรดเกล้าฯ ให้ ขรก.ในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการ อัตราพลเอกพิเศษ

พระบรมราชโองการ-แต่งตั้ง

ราชกิจจาจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร รับราชการ จำนวน 3 นาย อัตรา พลเอกพิเศษ มีผลตั้งแต่ 3 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการมีใจความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร รับราชการ จำนวน 3 นาย ดังนี้

1.พล.อ.ธรรมนูญ วิถี ตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (1) กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอก) ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (1) หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ)

2.พล.อ.กล้าหาญ เพ็ชรมีศรี ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (2) กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอก) ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (2) หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ)

3.พล.อ.ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ ตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (3) กองบัญาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอก) ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (3) หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ)

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

โปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร รับราชการ 3 นาย

โปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร รับราชการ 3 นาย