หมอยงคาด โควิด-19 ความรุนแรงลดลง คล้ายไข้หวัดใหญ่ 2009

หมอยง โควิด-19

หมอยงคาด โควิด-19 แนวโน้มความรุนแรงลดลง คล้ายไข้หวัดใหญ่ 2009

วันที่ 10 ธันวาคม 2566​ นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก เปรียบเทียบแนวโน้มความรุนแรงของโควิด-19 เทียบกับไข้หวัดใหญ่ 2009

นพ.ยงระบุว่า ในปีแรกของการระบาดด้วยไข้หวัดใหญ่ 2009 เมื่อไวรัสเข้าสู่ประเทศไทย มีการตื่นตระหนกกันพอควร เพราะมีสื่อต่าง ๆ รวมทั้งบุคคลต่าง ๆ พยายามพูดและคิดว่าจะเหมือนกับไข้หวัดใหญ่สเปน เพราะเป็นสายพันธุ์ใหม่ และคิดว่าประชากรส่วนใหญ่ยังไม่มีภูมิต้านทาน แต่ความเป็นจริงก็ไม่ได้เป็นอย่างข่าว หรือที่มีการกล่าวถึง

เนื่องจากสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ 2009 มีความใกล้เคียงกับสายพันธุ์ของ H1N1 ในอดีต หรือไข้หวัดใหญ่สเปน ทำให้ผู้สูงอายุมีภูมิคุ้มกันบางส่วน โรคจึงเป็นกับเด็กและวัยกลางคนเป็นจำนวนมากแทน

โดยอัตราการสูญเสียในการระบาดปีแรก ประมาณ 200 กว่าคน และเข้าสู่ภาวะปกติในปีต่อมา ไวรัสไม่ได้หายไปไหน ยังอยู่กับเราจนถึงปัจจุบัน และอัตราการเสียชีวิตในปีต่อ ๆ มาก็ลดลงมาโดยตลอด

สำหรับเชื้อโควิด-19 ก็เช่นเดียวกัน ในปีแรก คนส่วนใหญ่ยังไม่มีภูมิต้านทาน ความรุนแรงของโรคจึงสูงสุดในปีแรก และก็ค่อย ๆ ลดลง เมื่อประชากรส่วนใหญ่ติดเชื้อไปแล้วและสร้างภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจากวัคซีนเป็นส่วนใหญ่

มาจนถึงวันนี้ความรุนแรงของโรค จะเห็นได้จากอัตราการเสียชีวิต และอยู่ที่ 1-3 รายต่อสัปดาห์ในช่วงฤดูกาล และจะน้อยกว่านี้อีกเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนปีต่อไป ซึ่งเมื่อรวมทั้งปีแล้ว ก็ไม่น่าจะมากกว่าจำนวนการเสียชีวิตของไข้หวัดใหญ่ 2009 ในการระบาดปีแรก


อย่างไรก็ตาม การพัฒนาสายพันธุ์ของโควิด-19 ขณะนี้มีสายพันธุ์ย่อยเป็นจำนวนมาก คาดการณ์ยาก ว่าสายพันธุ์ที่จะระบาดปีหน้าคืออะไร การพัฒนาวัคซีนให้ตรงกับสายพันธุ์ที่ระบาดก็ทำได้ยากพอสมควร การติดเชื้อเป็นแล้วก็เป็นได้อีก เช่นเดียวกับไข้หวัดใหญ่