โควิดวันนี้(12 ก.พ. 67) พบป่วยใหม่เข้าโรงพยาบาลเพิ่มอีก 537 ราย

อัพเดต ยอดป่วยโควิดใหม่-ป่วยสะสม

กรมควบคุมโรค รายงานผู้ป่วยโควิดรายใหม่สัปดาห์ล่าสุด สัปดาห์ที่ 5 (4-10 ก.พ. 67) พบผู้ป่วยใหม่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มอีก 537 ราย เสียชีวิต 5 คน ปอดอักเสบ 344 คน และต้องใส่ท่อช่วยหายใจอีกจำนวน 169 คน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 ในประเทศ สัปดาห์ล่าสุด (สัปดาห์ที่ 5) หรือระหว่างวันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2567 ว่า มีจำนวนผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์) จำนวน 537 ราย เฉลี่ยรายวัน จำนวน 77 ราย/วัน รวมผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาลสะสม 3,216 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567)

ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตโควิด-19 (รายสัปดาห์) มีจำนวน 5 ราย เฉลี่ยรายวัน จำนวน 1 ราย/วัน ผู้เสียชีวิตสะสม 39 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567)

และมีผู้ป่วยปอดอักเสบ 344 ราย กับมีผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจอีกจำนวน 169 ราย

เกาะติดยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายสัปดาห์

  • ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์) 537 ราย
  • ผู้เสียชีวิต (รายสัปดาห์) 5 ราย
  • ผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล สะสม 3,216 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567)
  • ผู้เสียชีวิตสะสม 39 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567)

ผู้ป่วยโควิดรายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2567