“บิ๊กป้อม” ขอความร่วมมือทุกฝ่าย คำนึงถึงประโยชน์ร่วม ผลักดันยุทธศาสตร์ปฏิรูปปาล์มน้ำมัน

“บิ๊กป้อม” ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน คำนึงถึงประโยชน์ร่วมและเป็นธรรมในการผลักดันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปฏิรูปปาล์มน้ำมัน

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผยว่า เมื่อ 11 พ.ค. 61 : 1000 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม.และ รมว.กห. ได้ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม สมช. เพื่อติดตามขับเคลื่อนการแก้ปัญหาปาล์มนำ้มันและนำ้มันปาล์มที่ประชุมรับทราบสรุป สถานการณ์น้ำมันปาล์มตลาดโลกปี 61 ซึ่งมีแนวโน้มราคาลดลง จากผลผลิตและสต็อกรวมของโลกที่เพิ่มขึ้น เทียบกับปี 60 และข้อเสนอสภาเกษตรกรแห่งชาติ รวมทั้งรับทราบ การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการทำหน้าที่ขับเคลื่อนและติดตามงานสำคัญ ตามนโยบายของคณะกรรมการปาล์มน้ำมันแห่งชาติ

ต่อจากนั้นได้ร่วมกันพิจารณา มาตรการแก้ปัญหาปาล์มน้ำมันและนำ้มันปาล์ม ในประเด็น การลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร การพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ำมัน ตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งชาติ การปรับสมดุลย์น้ำมันปาล์มในประเทศ การกำหนดมาตรฐานโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม การส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลบี 20 และการส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี

โดย พล.อ.ประวิตร ได้ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน ได้ร่วมกันแสดงความจริงใจ พิจารณานำข้อเสนอของสภาเกษตรกรแห่งชาติและมติร่วมของที่ประชุม ไปเร่งรัดผลักดันขับเคลื่อน ร่วมกับยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งชาติทั้งระบบ บนฐานข้อมูลจริงที่ตรงกันทุกฝ่าย โดยขอให้คำนึงถึงประโยชน์ร่วมของทุกกลุ่มที่มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง เป็นธรรม ทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปาล์มนำ้มัน และภาครัฐ เพื่อร่วมกันรักษาเสถียรภาพของระบบเกษตรและอุตสาหกรรมปาล์มนำ้มันในภาพรวม


นอกจากนั้น รอง นรม.และ รมว.กห.ได้กำชับให้กระทรวงพาณิชย์ กำหนดมาตรการเฉพาะเร่งด่วนเข้าไปสนับสนุนผลักดันการส่งออกสต๊อกนำ้มันปาล์มส่วนเกิน และประสานกับกรมศุลกากร เร่งแก้ปัญหาการกระทำที่ผิดกฎหมายในการถ่ายลำ/ผ่านแดนนำ้มันปาล์ม เพื่อรักษาและปรับสมดุลราคาภายในประเทศ พร้อมกันนี้ให้กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งกำหนดมาตรฐานโรงงานสกัดนำ้มันปาล์ม เพื่อปรับคุณภาพการสกัดให้สูงขึ้น พร้อมทั้งประสานกับกระทรวงพลังงาน ส่งเสริมการใช้นำมันดีเซลหมุนเร็ว ปี 20 เพื่อประโยชน์ร่วมกัน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ