อ่างทองแจ้งเตือนประชาชนริมตลิ่ง เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำเอ่อล้นระลอก 3

วันที่ 10 ส.ค. สถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยา ที่สถานีวัดระดับน้ำ C.7A หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ระดับน้ำอยู่ที่ระดับ 6.34 เมตร จากระดับตลิ่ง 9.32 มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,229 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หลังเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาท เตรียมพร่องน้ำเพื่อรองรับน้ำปริมาณมากที่ไหลลงมาจากภาคเหนือที่มีฝนตกกระจายอยู่จำนวนมาก และมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ ระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในจังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง

ทั้งนี้จังหวัดอ่างทอง ได้ทำการแจ้งเตือนประชาชนที่บ้านอยู่ริมตลิ่ง เตรียมรับสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งในระลอก 3 โดยที่ผ่านมาสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งท่วมขังพื้นที่ลุ่มนอกเขตคันกั้นน้ำมาแล้ว 2 ครั้ง โดยท่วมขังสูง 10 – 70 เซนติเมตร นานหลายสัปดาห์ จนมีผู้ประสบอุทกภัยจากน้ำท่วมขัง จำนวน 2 อำเภอ บริเวณตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จำนวน 103 หลังคาเรือน และตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จำนวน 166 หลังคาเรือน ซึ่งน้ำที่เพิ่มขึ้นได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ในช่วงนี้มีพายุกระหน่ำในพื้นที่ภาคเหนือหลายพื้นที่ ทางเขื่อนเจ้าพระยาเร่งระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนอย่างต่อเนื่องในครั้งนี้เป็นหนที่ 3 แล้ว ซึ่งชาวบ้านริมแม่น้ำลำคลอง ได้ทำการเตรียมตัวรับสถานการณ์น้ำล้นต่อไป

 


ที่มา   มติชนออนไลน์