โพลชี้ความเชื่อมั่น14 จังหวัดใต้ติดลบ เหตุปล้นเต้นท์รถนาทวี ค่าครองชีพ-หนี้สิน

แฟ้มภาพ

หาดใหญ่โพล”เผย”ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชน 14 จังหวัดภาคใต้ ปล้นเต็นท์รถนาทวีพ่นพิษ แก้ปัญหาชายแดนใต้”ติดลบ” 2 ปัจัยยเสี่ยงกระทบต่อความสุขประชาชน 14 จังหวัดใต้ “ค่าครองชีพ” “หนี้สินครัวเรือน”

เมื่อวันที่ 3 ก.ย. ผศ.ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง ผู้จัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นประชาชนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ด้านภาวการณ์ทางสังคม เดือน ส.ค. จาก 420 ตัวอย่าง พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นโดยรวมด้านภาวการณ์ทางสังคมปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับเดือน ก.ค.

ผศ.ดร.วิวัฒน์เปิดเผยว่าด้านภาวการณ์ทาง สังคม ความสุขในการดำเนินชีวิต และฐานะการเงิน มีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น เนื่องจากรายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้นจากราคายางพาราที่ปรับตัวสูงขึ้น และการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด วันแม่แห่งชาติ และวันอีดิ้ลอัฎฮา

ผศ.ดร.วิวัฒน์ เปิดเผยว่าความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การแก้ปัญหายาเสพติด และเสถียรภาพทางการเมือง มีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากภาครัฐสามารถจับกุมและดำเนินคดียาเสพติดได้เพิ่มมากขึ้น

ผศ.ดร.วิวัฒน์ เปิดเผยว่าการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความเชื่อมั่นลดลง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบจากการปล้นเต็นท์รถมือสอง อ.นาทวี จ.สงขลา เพื่อทำคาร์บอมบ์ เมื่อวันที่ 17 ส.ค.60 ซึ่งสร้างความวิตกกังวลให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก”


“ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสุข ในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันมากที่สุด คือ ค่าครองชีพร้อยละ 30.20 และหนี้สินครัวเรือน ร้อยละ 25.30”