ศาลปกครองกลางพิพากษาเพิกถอนคำสั่ง มทร.พระนคร ลงโทษนศ.ชั้นปี 3 จำนวน 4 ราย ให้ออกจากการศึกษา

ศาลปกครอง

วันที่ 13 มีนาคม 2563 ศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ลงโทษนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 4 ราย ให้ออกจากการศึกษา กรณีจัดกิจกรรมรับน้องเกินระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะทำร้ายร่างกาย

โดยศาลฯเห็นว่า พฤติการณ์ของนักศึกษาในการจัดกิจกรรมรับน้องดังกล่าว เป็นเพียงการกระทำที่ฝ่าฝืนประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเกณฑ์และมาตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ และเป็นการทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 13 (1) แต่ไม่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติผิดศีลธรรมอันดีอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียแก่ตนเองหรือมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรงตามข้อ 13 (3) ของข้อบังคับเดียวกัน มหาวิทยาลัย ฯ จึงมีอำนาจลงโทษนักศึกษาทั้ง 4 ราย เพียงพักการศึกษาตามข้อ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่อง มาตรการการลงโทษทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2552 เท่านั้น แต่ไม่อาจลงโทษให้ออกจากการศึกษาตามข้อ 6.5 ของประกาศดังกล่าวได้

ดังนั้น การที่มหาวิทยาลัย ฯ ออกคำสั่งลงโทษให้ออกจากการศึกษา จึงเป็นการใช้ดุลพินิจสั่งลงโทษที่ไม่เหมาะสมกับการกระทำความผิดและไม่เป็นธรรมต่อนักศึกษา อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

รายละเอียดโปรดอ่านจากคำพิพากษาฉบับเต็มที่แนบมาพร้อมนี้ (4 สำนวนคดี)

http://bit.ly/3aPxhXn

http://bit.ly/2xullvS

http://bit.ly/38JKJLe

http://bit.ly/2U8fgx4

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ