เริ่มวันนี้! ต่อใบขับขี่ ต้องมีใบรับรองแพทย์ ทดสอบสมรรรถภาพร่างกาย

ใบขับขี่

กรมการขนส่งทางบก เริ่มใช้กฎคุมเข้ม “ต่อใบขับขี่” ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ประกอบเป็นหลักฐาน วันนี้ (19 ก.พ. 64) วันแรก 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2563 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา เรื่องของใบรับรองแพทย์ที่ต้องใช้ประกอบเป็นหลักฐานขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (19 ก.พ.) เป็นวันแรกที่เริ่มใข้กฎดังกล่าว โดยผู้ที่ต้องการขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถทุกชนิดทุกประเภทต้องมีใบรับรองแพทย์ยื่นประกอบการดำเนินการด้วย

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ระบุว่า ใบรับรองแพทย์ ต้องเป็นไปตามแบบมาตรฐานของแพทยสภา มี 2 ส่วน คือ ส่วนที่ผู้ขอรับรองสุขภาพตนเองและส่วนของแพทย์ตรวจรับรอง ซึ่งจะต้องแสดงให้เห็นว่า ผู้นั้นไม่มีโรคประจำตัวหรือสภาวะของโรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่า อาจเป็นอันตรายขณะขับรถตามที่แพทยสภากำหนด

“การต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วย รถยนต์และใบอนุญาตผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก เดิมจะไม่มีการกำหนดให้ใช้เอกสารใบรับรองแพทย์ แต่ด้วยข้อเท็จจริงสมรรถภาพของร่างกายของผู้ขับรถมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัยที่เพิ่มมากขึ้นและอาจมีโรคประจำตัว”

“หรืออาจมีเหตุให้สมรรถภาพของร่างกายบกพร่องจนไม่สามารถขับรถได้ จึงจำเป็นต้องกำหนดให้ผู้ขับรถเข้ารับการตรวจรับรองจากแพทย์ก่อนเบื้องต้น และจะมีการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายที่จำเป็นต่อการขับรถเมื่อมาติดต่อที่สำนักงานขนส่งทุกแห่ง”

ส่วนในอนาคตจะมีการกำหนดสภาวะโรคที่ต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตขับรถเพิ่มเติมหรือไม่นั้น นายจิรุตม์ ระบุว่า กรมการขนส่งฯ จะประสานความร่วมมือกับแพทยสภาอย่างใกล้ชิดต่อไป