โควิดผับ-บาร์ ทุบมู้ดเดินทาง แห่คืนตั๋วบขส. 15.75% รถไฟ ผดส.วูบ 50%

การเดินทางวูบคนแห่คืนตั๋ว

โควิดผับ-บาร์ ทุบมู้ดการเดินทาง แห่คืนตั๋ว ”รถบขส.” 15.75% รถไฟผู้โดยสารวูบ 50%

วันที่ 10 เมษายน 2564 ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยตัวเลขผู้โดยสารเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่า เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 บขส. ได้จัดรถบขส., รถร่วม, รถตู้ (เที่ยวไป) จำนวน 4,046 เที่ยว รองรับผู้โดยสาร จำนวน 58,244 คน ส่วนเที่ยวกลับ ได้จัดรถบขส., รถร่วม, รถตู้ จำนวน 3,874 เที่ยว รองรับผู้โดยสาร จำนวน 42,833 คน

บขส.คาดคนเดินทาง 5 หมื่นคน

วันที่ 10 เมษายน 2564 คาดการณ์ว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางกลับภูมิลำเนา ประมาณ 50,000 คน โดย บขส. ยังคงจัดรถโดยสารรองรับการเดินทางในเที่ยวไป กว่า 5,000 เที่ยว สามารถรองรับผู้โดยสารได้กว่า 100,000 คน

หลังจาก บขส. ได้ประกาศมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่มีความประสงค์งดการเดินทางในระหว่างวันที่ 8 -18 เมษายน 2564 ให้คืนตั๋วโดยสาร บขส. ได้เต็มราคา ไม่หักค่าธรรมเนียม ล่าสุด (ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2564) มีผู้โดยสารขอคืนตั๋วแล้ว จำนวน 9,322 ใบ คิดเป็น 15.74% โดยเส้นทางเหนือ มีผู้โดยสารคืนตั๋วมากที่สุด รองลงมาภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลำดับ

ทั้งนี้ ผู้โดยสาร ยังติดต่อขอคืนตั๋วหรือเลื่อนการเดินทางได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ก่อนเวลารถออก ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ส่วนผู้โดยสารใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, โครงการ “เราชนะ” และ โครงการ “ม33เรารักกัน” ไม่สามารถขอคืนเงินค่าตั๋วได้ แต่สามารถแจ้งเลื่อนการเดินทางได้ ก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงรถไฟคาดคนเดินทางลดลง 50%

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า จำนวนผู้โดยสารที่เดินทางวันที่ 9 เมษายน 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 51,247 คน เป็นผู้โดยสารขบวนรถปกติ จำนวน 51,247 คน และเป็นผู้โดยสารขบวนรถเสริม 1,609 คน แบ่งเป็น ผู้โดยสารขาออก 28,824 คน ผู้โดยสารขาเข้า 22,423 คน

เส้นทางที่มีผู้โดยสารเดินทางหนาแน่นที่สุด คือ สายใต้ 17,199 คน รองลงมาสายตะวันออกเฉียงเหนือ 15,175 คน สายเหนือ 11,700 คน สายตะวันออก 5,641 คน และสายแม่กลอง 1,532 คน

สำหรับวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการทำงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 บรรยากาศที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ยังคงมีผู้โดยสารทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนา และใช้เวลาในวันหยุดยาวเดินทางท่องเที่ยวอีกจำนวนหนึ่ง ส่วนใหญ่เป็นขบวนรถระยะใกล้ เช่น ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี บ้านภาชี ตะพานหิน สภาพการโดยสารไม่หนาแน่น ทั้งนี้ การรถไฟฯ ได้จัดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเพิ่มอีก 3 ขบวน ดังนี้

  1. ขบวน 955 กรุงเทพ – ศิลาอาสน์ ออกจากกรุงเทพ เวลา 22.30 น. ถึงเวลา 07.15 น.
  2. ขบวน 977 กรุงเทพ – อุบลราชธานี ออกจากกรุงเทพ เวลา 22.00 น. ถึงเวลา 09.10 น.
  3. ขบวน 967 กรุงเทพ – อุดรธานี ออกจากกรุงเทพ เวลา 21.15 น. ถึงเวลา 09.25 น.

ทั้งนี้ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ในพื้นที่หลายจังหวัด ยังคงมีผู้โดยสารทยอยคืนตั๋วโดยสาร เพื่อยกเลิกการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด มียอดการคืนตั๋วเพิ่มขึ้น 3,853 ที่นั่ง ยอดรวมการคืนตั๋วโดยสารสะสม 8,853 ที่นั่ง คิดเป็น 5 % ของขบวนรถที่มีการสำรองที่นั่งช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 9-18 เมษายน 2564


จากการประเมินภาพรวมทั้งหมดคาดว่า จะมีผู้โดยสารมาใช้บริการตามสถานีต่าง ๆ ทั่วประเทศลดน้อยลงเหลือประมาณ 50,000 คนต่อวัน ซึ่งต่ำกว่าตัวเลขที่คาดการณ์ไว้ที่ 100,000 คนต่อวัน คือลดลง 50%

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ