“เชาวน์ สายเชื้อ” อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญคนแรก เสียชีวิต

เชาว์ สายเชื้อ
เชาว์ สายเชื้อ

สิ้น “เชาวน์ สายเชื้อ” อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญคนแรก ในวัย 91 ปี ด้วยโรคชรา-หัวใจล้มเหลว ตั้งศพที่วัดโสมนัสราชวรวิหาร

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2564 รายงานข่าวแจ้งว่า นายเชาวน์ สายเชื้อ อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว ในวัย 91 ปี ด้วยโรคชราและหัวใจล้มเหลว เมื่อเวลา 01.00 น. วันที่ 19 กันยายน 2564 ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ สวดพระอภิธรรม และพิธีพระราชทานเพลิง ที่วัดโสมนัสราชวรวิหาร ศาลา 10 ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2564 นี้นายเชาวน์เป็นอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งเเต่วันที่ 11 เมษายน 2541 ถึง 23 กันยายน 2542 เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ เกิดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2472

ข้อมูลจากหอเกียรติยศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เผยเเพร่ประวัติส่วนตัวนายเชาวน์ เอาไว้ในฐานะที่นายเชาวน์เคยได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเมืองการปกครองประจำปี 2549 ว่า สำเร็จการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นแรก จบปริญญาโททางการเมืองระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมายระหว่างประเทศ ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

นอกจากนี้ เคยปฏิบัติราชการในกระทรวงการต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ และรัฐสภาหลายบทบาทหน้าที่ ได้แก่ เลขานุการ หัวหน้ากองที่ปรึกษากรมอุปทูต อัครราชทูต รองปลัดกระทรวงหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ที่ปรึกษาคณะกมธ.ต่างประเทศ กรรมการกฤษฎีกา กรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศาลปกครอง ซึ่งในปี พ.ศ. 2542 ได้รับเลือกเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญคนแรกของประเทศไทย

“ประชาชาติธุรกิจ” ขอแสดงความเสียใจกับ “ครอบครัวสายเชื้อ” มา ณ ที่นี้


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ